Fra OsloMet.
Fra OsloMet.

Ny pulsmåling: Utdanningen svarte ikke til forventningene

Mer enn halvparten av unge fysioterapeuter mener utdanningen ikke svarte til forventingene og flere ønsker femårig utdanning, viser en uhøytidelig spørreundersøkelse på Instagram.

Publisert Sist oppdatert

Om Smerteskolen og Fysioterapeuten

Smerteskolen er en Instagramkonto som driftes av Lasse Aakervik. Aakervik er utdannet fysioterapeut og drifter Smerteskolen som privatperson.

Aakervik er underlagt Fysioterapeuten og våre lover og krav, når han jobber for oss. Han er innleid av Fysioterapeuten for å «ta pulsen» på ulike temaer, og det er redaksjonen som avgjør hvilke temaer som skal berøres.

Aakervik er med på redaksjonelle møter og forplikter seg til å drifte og forholde seg til Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten. Alle spørsmål som stilles på Smerteskolen er godkjent av ansvarlig redaktør.

Undersøkelsen er gjennomført av Smerteskolen på oppdrag fra Fysioterapeuten. I alt 161 fysioterapeuter deltok, og de aller fleste av dem som svarte er under 30 år.

46 prosent trykket ja på at studiene svarte til forventningene, mens et knapt flertall sa nei. I undersøkelsen spurte vi ikke om hvor de hadde studert.

Derimot spurte vi om hva de mener kan gjøres for å bedre studieløpet. Flere pekte på at studiene bør utvides til fem år. I tillegg ønsket flere mer tverrfaglig fokus, samt mer treningslære. I alt 47 deltakere svarte på denne delen av undersøkelsen.

77 av dem som deltok, svarte også på hva de mener er grunnen til at færre har søkt fysioterapistudiene til høsten. Tall fra Samordna opptak viser at det har vært en nedgang på 8,1 prosent til fysioterapistudiene i år, sammenlignet med 2020.

Et stort flertall av de som svarte, pekte på dårlig lønn og få tilgjengelige jobber som årsak til nedgangen. Enkelte mente også studiet har gått ut på dato og at andre profesjoner som naprapati og kiropraktikk er mer populært.

Besvarelser fra undersøkelsen

Hvilke endringer mener du burde gjøres i utdanningsløpet?

«Mer tverrfaglighet»

«Integrert master»

«Erstatt klinisk eksamen med beståtte praksisperioder»

«Savner mer treningslære»

«Studieløpet bør forlenges, klassene bør være mindre»

«Det bør kunne være masterstudie. Snart ingen andre høgare utdanningar som bare er treårig»

«5-årig utdannelse, fokus på EDP, fjern bullshit, mer kritisk tekning, mer kommunikasjon»

«Altfor store forskjeller mellom studiestedene»

«Skulle ønske jeg lærte mer om diagnostisering med spesifikk behandling/spesialtester»

Hva tror du er grunnen(e) til at færre vil bli fysioterapeuter?

«Vanskelig å få jobb»

«Dårlige lønn»

«Utbildningen har dårlig rykte for å være gammeldags og ikke ut to date»

«Flere valgmuligheter innen fysisk aktivitet og helse»

«Lav lønn»

«Alt for mange elever per kull til å få nok oppfølging under ferdighetstrening»

«Litt mer in å bli naprapat eller kiro?»

«Mange tror det bare handler om trening og får sjokk når de ser hvor mye man skal lære».

«Tilfeldig og/eller taper terreng til andre behandlere».

«Justering etter stor økning tidligere år?»

«Ønsker man å jobbe i en klinikk, blir utdanningen for generell og kort for å dekke muskel/skjelett»

Powered by Labrador CMS