Analyser fra NAV viser en økning i langtidsfraværet under pandemien

Økning i langtidsfraværet under pandemien

Langtidsfraværet økte under pandemien, viser nye analyser fra NAV. Økningen kan henge sammen med tilstanden "long-Covid" heter det i pressemeldingen.

Publisert Sist oppdatert

Informasjonen i den ferske pressemeldingen er basert på analyser av det legemeldte sykefraværet gjennom de siste 20 årene. Ifølge NAV viste analysene at langtidssykemeldingene økte med 9% under pandemien. Den største økningen ble funnet for fravær mellom 9 og 39 uker, som økte med hele 19% i perioden 2019 - 2021. For den samme perioden ble det funnet en nedgang i det korte sykefraværet. Funnene gjorde seg gjeldende både for kvinner og menn.

Kan henge sammen med long-Covid

Jon Petter Nossen fra kunnskapsavdelingen i NAV, mener at det lengre fraværet kan gjenspeile langtidsplager etter Covid-19 infeksjon, kjent som "long Covid". Han peker på at flere diagnoser kan henvise til denne tilstanden, og at luftveislidelser var diagnosegruppen med størst økning (med 74%) i perioden.

– Vi har ikke grunnlag for å si noe om i hvilken grad dette handler om langtidsvirkninger av korona, men det er sannsynlig at det er en medvirkende årsak til økningen, sier Nossen.

Økningen i andre diagnosegrupper lå på 27 % for "Allment/uspesifisert", 24 % for "Psykiske lidelser", 19% for "Andre lidelser" og 16 % for "Muskel/skjelettlidelser".

Forverring av psykiske plager og ensomhet

Leder i Norsk Fysioterapeutforbunds faggruppe for arbeids- og folkehelse, Carolina Lybäck-Forsbacka, forteller om økte psykiske plager blant ansatte under nedstengningen.

Leder for NFFs faggruppe for arbeids- og folkehelse Carolina Lybäck-Forsbacka tror pandemien kan ha bidratt til å forsterke psykiske plager og ensomhet hos mange

- Vi har møtt mange som har opplevd ensomhet og økt grad av lettere psykiske lidelser gjennom pandemien. Manglende sosial støtte fra kollegaer, et lite sosialt nettverk, spesielt for utenlandske arbeidstaker og perioder med nedstenging kan ha bidratt til det, sier hun.

Hun tror pandemien kan ha blitt en utløsende faktor for personer som allerede sliter.

- Rapporten fra NAV peker jo også på at trenden med økning i fravær på grunn av psykiske lidelser har fortsatt gjennom pandemien, men at den ikke nødvendigvis er en konsekvens av pandemien. Ut ifra det bildet som har tegnet seg i media, og de erfaringer vi i bedriftshelsetjenesten har, så er det nærliggende å tenke at noe av det lengre fraværet kan skyldes at pandemien har rammet ansatte som allerede sliter.

Ikke hatt behov for egenmelding

Pressemeldingen viser til en nedgang i korttidsfraværet under den samme perioden, og det vises til en sammensatt årsak, med økt bruk av hjemmekontor som én mulig forklaring. Funnene beskrives likevel som overraskende.

– Dette er litt overraskende, siden vi forventet at det korte fraværet ville øke mest under pandemien, sier Jon Petter Nossen i NAV.

Lybäck-Forsbacka tror også at muligheten for hjemmekontor kan ha hatt en betydning, og hun synes ikke at funnene er særlig overraskende.

- I de bransjer hvor man har kunnet ha stor grad av hjemmekontor, har det også vært mulig å jobbe hjemmefra selv om man er småsyk. Da har man ikke trengt å bruke verken egenmeldingsdager eller gå til legen for å få sykmelding, sier hun.

Og legger til:

- I tillegg har det for mange vært vanskelig å få time på fastlegekontoret gjennom pandemien. Studier har også pekt på at det å jobbe hjemmefra med økt selvledelse og kontroll over arbeidet, har redusert utmattelse/utbrenthet. Dette kan også være et resultat av økt balanse mellom arbeid-fritid/familie for de som har små barn, bruker mye tid på reiseveien og opplever tidsklemma.

Powered by Labrador CMS