Joakim Moestue Halvorsen og Martin Moum Hellevik er ute med ny episode av podkasten Lateralt og medialt.

Onkologisk fysioterapi: Et sentralt fagfelt – med ufortjent lav status?

Fysioterapi bevarer trolig en viktig rolle i onkologi, også i fremtiden. – Hva er en fornuftig prioritering og ressursbruk? Spør Martin og Joakim i siste episode av "Lateralt og medialt".

Publisert Sist oppdatert

Også i episode 18 plasserer Martin og Joakim seg midt i krysningspunktet mellom forskning og klinisk erfaring. De hever et nysgjerrig, og litt kritisk blikk mot deler av tradisjonell klinisk fysioterapipraksis. Denne gangen er det onkologisk fysioterapi og behandling av lymfødem som plasseres under den fiktive lupen i podkaststudioet.

Et sentralt fagfelt

Det finnes optimisme innen det onkologiske fagfeltet, mener de to podkastvertene.

– Heldigvis har fremskritt etter behandlingen av kreft ført til at dødeligheten går ned, sier Joakim.

I første halvdel av episoden dykker Martin og Joakim ned i hvorfor onkologisk fysioterapi allerede er, og vil fortsette å være, et sentralt fagfelt og et viktig satsningsområde i fremtidens helsevesen.

Det totale antallet registrerte krefttilfeller i Norge har gått opp de siste 10 årene. Kreft rammer flest eldre, og tilfellene øker også som en konsekvens av eldrebølgen, forteller de.

– Redusert dødelighet kombinert med en økende andel nye krefttilfeller, medfører at det etter hvert finnes svært mange overlevere av kreft. Noe man antar vil medføre et svært behov for rehabilitering av funksjonsnedsettelser og sekundære plager fremover, sier Martin.

Et understudert område - i vekst

Vertene tar oss gjennom den grunnleggende anatomien bak av lymfesystemet. De beskriver behandling av lymfeødem som et historisk understudert og nedprioritert område innenfor medisinen, hvor det lenge har hatt lav status blant forskere.

– Det virker som noen fagfelt får ufortjent lite «cred», mener Joakim.

Men på 2000-tallet begynte ting å snu. Ifølge dem, har feltet siden da vært preget av en eksplosiv vekst og produksjon av oppdatert kunnskap.

– Det var kanskje på tide? Spør Joakim.

– Ettersom lymfesystemet har vært kjent siden 1600-tallet.

Hva baseres behandling på?

I episoden undrer Martin og Joakim seg over hvorfor You-tube videoer om alternative behandlingsmetoder og «quick-fix»-løsninger får langt flere klikk på nettet, sammenlignet med solide fagartikler fra anerkjente fagfolk innen feltet? De ser nærmere på behandlingseffekt, og hva som kan ligge til grunn for valg av tiltak. Hva sier forskningen om de målbare resultatene i form av volumreduksjon innen lymfødembehandling og økt livskvalitet?

Kostnad versus nytte

Behandlingsbehovene til pasienter med kreft har endret seg, og fysioterapeuter har et ansvar om å foreta gode prioriteringer som kommer individ og samfunn til gode, mener Martin og Joakim.

– Man hører ofte at fysioterapeuter har en avgjørende rolle i behandlingen av lymfødem, sier Martin i episoden, hvor følgende spørsmål stilles til lytteren:

– Bruker vi alltid tiden og ressursene våre riktig?

De beskriver hvordan en vitenskapelig vekst innenfor feltet har ført til at tradisjonelle behandlingsmetoder, teorier og erfaringer nå gjennomgår vitenskapelige undersøkelser. Komplett fysikalsk lymfeødembehandling tas i nærmere øyesyn, en behandlingsmetode de omtaler som «gullstandarden» for fysioterapeuter som jobber med lymfødem. Evidensen bak ulike komponenter av behandlingen, som manuell lymfedrenasje og kompresjon, gjennomgås.

Hva er nytteverdien av fysioterapeutens tiltak? Veier verdien alltid opp for kostnader og ressursbruk?

Lytt til episoden her!

Powered by Labrador CMS