Prosjektleder Dora Sif Oskarsdottir og programleder Ane Sigrid Nygaard ønsker velkommen til neste års Fysioterapikongress.

Ønsker velkommen til ny nasjonal fysioterapikongress i 2025

13. til 15. mars 2025 skal Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) arrangere Fysioterapikongressen på Gardermoen. Kongressen har blitt arrangert tre ganger tidligere: 2015, 2018 og 2022.

Publisert Sist oppdatert

Kongressens vitenskapelige komite

  • Ane Sigrid Nygaard, rådgiver i Norsk Fysioterapeutforbund
  • Vegard Pihl Moen, førsteamanuensis ved Høgskulen på Vestlandet, Institutt for helse og funksjon
  • Marit Sørvoll, førsteamanuensis ved UIT Norges arktiske universitet, Institutt for helse- og omsorgsfag
  • Monica Unsgaard-Tøndel, førsteamanuensis ved NTNU, Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap
  • Pernille Lunde, postdoktor ved OsloMet, Institutt for rehabiliteringsvitenskap og helseteknologi

Ane Sigrid Nygaard i NFF er programansvarlig, og forteller at de nå har åpnet for innsending av abstrakt. 

– Man kan sende inn abstrakt fra ferdigstilte eller pågående prosjekter. For pågående prosjekter må noen resultater presenteres i abstraktet, sier Nygaard til NFFs nettsider.

"Slik beveger vi samfunnet"

Til Fysioterapeuten sier Nygaard:

– Det blir et bredt faglig program med utgangspunkt i det overordnede temaet «Slik beveger vi samfunnet». Dette henviser til hvordan vi som fysioterapeuter kan og må  delta og bidra i utviklingen i samfunnet og helsetjenesten. I plenumssesjonene vil det være fokus på tema av interesse for alle fysioterapeuter. Stikkord er fremtidens fysioterapi, utfordringer og muligheter for vår profesjon, og helsekompetanse.

Hun forteller at det vil avholdes en rekke parallelle sesjoner som gir mulighet for fordypning innen de ulike fagområdene i fysioterapi. Nygaard oppfordrer samtidig alle som jobber med ulike fagutviklingsprosjekter til å sende inn abstrakt til kongressen, og legger vekt på mulighetene for synliggjøring av det arbeidet som gjøres:

– Fysioterapikongressen er også en arena for synliggjøring av forskning og fagutvikling som foregår innen fysioterapi i Norge, og gjennom hele kongressen vil det være sesjoner med presentasjoner av abstrakt.

– Sammen med faggruppene i NFF er vi godt i gang med arbeidet med det faglige programmet, og vi gleder oss til å publisere det etter sommeren, avslutter hun.

1.oktober

Fristen for innsending av abstrakter er satt til 1.oktober. Samme dag åpner kongressen  for påmelding, og målet er ifølge prosjektleder Dora Sif Oskarsdottir i NFF minimum 900 deltakere. 

En vitenskapelig komite oppnevnt av NFF (se faktaboks) skal vurdere alle innkomne abstrakt-bidrag.

Fysiofondet med jubileumspris

Fysiofondet har denne gangen valgt å markere at de runder 50 år, og skal i løpet av kongressen dele ut 50.000 kroner til en fysioterapeut eller fagmiljø som synliggjør at fysioterapeuter beveger samfunnet. I tillegg deler de ut en forskerspirepris og en posterpris, begge på 10.000 kroner. 

Det ble for øvrig i årene 1974 til 1999 arrangert 11 fagkongresser i NFF-regi. 

Powered by Labrador CMS