– Det er viktig at vi har et godt kunnskapsgrunnlag når vi skal arbeide med en ny prioriteringsmelding. Derfor satte vi ned de tre ekspertgruppene, sier helseministeren.

Prioriteringsmeldingen: Rapporter fra ekspertgruppene er klare

De tre ekspertgruppene som har vurdert ulike prioriteringsvurderinger i helse- og omsorgstjenesten overleverte torsdag 15. februar sine rapporter til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Publisert

– Det er viktig at vi har et godt kunnskapsgrunnlag når vi skal arbeide med en ny prioriteringsmelding. Derfor satte vi ned de tre ekspertgruppene, og jeg er glad for å motta rapportene. Gruppene har gjort et grundig og godt arbeid, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol i en melding lagt ut på regjeringen.no

– Temaet prioritering i helsetjenesten er et tema som vekker engasjement og debatt. Det handler om hvordan vi skal bruke ressursene i helse- og omsorgstjenesten på en mest mulig bærekraftig og rettferdig måte. Gode helsetjenester krever gode prioriteringer, sier Kjerkol. 

Prioriteringsmeldingen skal blant annet vurdere betydningen av persontilpasset medisin for prioritering, og hvordan vi kan sikre åpenhet og etterprøvbarhet om prioriteringer i helse- og omsorgstjenesten. 

– Nå skal de tre rapportene sendes på høring, og jeg oppfordrer alle til å sende inn sine innspill. Rapportene og innspillene blir viktige bidrag inn i arbeidet med Prioriteringsmeldingen, som kommer til neste år, avslutter Kjerkol. 

Rapportene kan leses på regjeringen.no.Powered by Labrador CMS