Forbundsleder Gerty Lund følger prosessen rundt valg av regionledere i NFF.

Regionledervervene: – For å bli motivert må du kanskje oppleve at ikke alt går slik du ønsker

Regionale valgkomitéledere skulle gjerne hatt flere kandidater til regionledervervene. – Jobben kan kanskje virke litt stor og skremmende, sier forbundslederen i NFF.

Publisert

I september skal det velges regionledere i de fem regionene i Norsk Fysioterapeutforbund. Fristen for å nominere gikk ut søndag. To dager før fristens utløp hadde de fem regionene 11 kandidater å velge blant. Region Oslo-området, som er den regionen i NFF med flest medlemmer, hadde kun én kandidat. Det samme hadde Region Sør-Øst. I løpet av helgen har imidlertid flere kandidater meldt sin interesse.

– Stort ansvar og mange muligheter

NFFs forbundsleder Gerty Lund følger valgprosessen i forbundet og registrerer at det varierer fra region til region hvor mange som stiller som lederkandidater.

– Det er vanskelig å peke på én årsak. Det kan være ulike grunner til at potensielle kandidater ikke velger å stille, og det må vi ha respekt for, sier hun.

Lund ønsker ikke å spekulere i hvorfor Oslo-området per nå har én kandidat til ledervervet, eller om det er noe med Oslo-vervet som gjør jobben ekstra utfordrende.

– Min oppfatning er at dette vervet, som de andre fire regionledervervene, innebærer mye jobb, men også mulighet for å påvirke norsk fysioterapis posisjon. Du får et stort ansvar og dermed mange muligheter, sier Lund.

– Jeg liker ikke begrepet «den passive massen»

Valgkomitéleder Maria Andreassen i Region Oslo-området uttalte til Fysioterapeuten fredag at det har vært utfordrende å nå ut til medlemmene.

– Jeg har inntrykk av at det er kun de som er involvert i NFF på en eller annen måte, de som har diverse verv, som engasjerer seg mest. Det vil si at vi når mer ut til den aktive massen og sliter med å finne ut hvordan vi skal nå ut til den passive massen, sa hun.

– Jeg liker ikke begrepet «den passive massen», sier forbundsleder Lund.

– Fysioterapeuter er generelt svært engasjerte på mange fronter i samfunnet, så vi konkurrerer med flere om deres engasjement.

Hun forstår at medlemmer av valgkomiteen synes det er vanskeligere å engasjere medlemmer som ikke allerede har verv, enn å få de som allerede er en del av NFF-systemet, til å stille.

– Det er naturlig. Når du først har engasjert deg politisk, opplever du hvor givende det er. Jeg har full forståelse for at det kan være vanskelig for medlemmer som ikke er politisk aktive, til å forstå hva det å være politiker innebærer og kan bety både for fysioterapi som fag, fysioterapeuter som profesjon og for deg selv. Det er imidlertid ingen tvil om at det å engasjere seg politisk er givende og selvutviklende, sier Lund.

Løse et problem

Hvorvidt man velger å bli politisk aktiv, avhenger av en rekke faktorer, tror forbundslederen.

– Det er derfor vanskelig å peke på én eller noen få tiltak for å engasjere og motivere til politisk deltakelse. I Norsk Fysioterapeutforbund har vi regioner som når ut til medlemmer over hele landet. De har ulike arrangement som gjør at terskelen for å bli politisk aktiv er lav, hvis du er motivert. For å bli motivert må du kanskje oppleve at ikke alt går slik du ønsker. At du har et problem du vil bidra til å løse, sier Lund.

Og fortsetter:

– Når det gjelder regionledervervene, tror jeg mange potensielle kandidater ikke melder seg fordi de vet for lite om hva jobben innebærer. Den kan kanskje virke litt «stor og skremmende», sier Lund.

– Gjør NFF nok for å engasjere medlemmer?

– Jeg tror at mange tenker at dette ligger langt utenfor deres kompetanseområde. NFF burde kanskje synliggjøre støtten og opplæringen som vil bli gitt, sier Lund.

Vervet som regionleder lønnes med 830.000 kroner i året, som er 78 prosent av forbundsleders godtgjørelse.

Fire av fem regionledere har sittet i tre perioder og kan ikke gjenvelges til høsten.

Les også:

Kun én kandidat til å lede NFFs største region: – Veldig overraskende

Nye kandidater har meldt seg til regionledervervene i NFF

Slutter som regionleder i Midt-Norge: – Vemodig

Mer enn 50 NFF-medlemmer er på valg

Ingen motkandidater til forbundsledervervet i NFF

Gerty Lund tar gjerne tre nye år som forbundsleder i NFF: – Mye jeg har ugjort

Powered by Labrador CMS