Et lite utdrag fra utgave 3.21
Et lite utdrag fra utgave 3.21

Snart kommer Fysioterapeuten

Er du for eller imot driftstilskuddsordningen for fysioterapeuter? Vil du vite mer om prosjektet Fortsatt aktiv, hvor fysioterapeuter utfordres til å lære opp frivillige? Gled deg, snart kommer Fysioterapeuten!

Publisert

Utgave nummer 3.21 har forlatt trykkeriet og er på vei til postkassen din. Kanskje har du allerede fått den.

I utgaven vil du blant annet møte avtalefysioterapeut Jan Harald Lønn i Fredrikstad. Han har hatt driftsavtale siden 1984, og vil fortsette til han fyller 70. Han er forkjemper for driftstilskudd. I samme artikkel kan du lese om Camilla Gaarden. Hun jobber helprivat - og trives med det.

Vi har mer å by på. Blant annet presenterer vi en doktorgradsavhandling, som tar utgangspunkt i et folkehelseprosjekt i barnehager i Groruddalen. Der har de undersøkt forholdet mellom folkehelsepolitikk, kunnskap og praksis.

I en vitenskapelig artikkel belyser førsteamanuensis Birgitta Blakstad Nilsson og spesialfysioterapeut Tonje Klætte prinsipper for individuelt tilpasset lungefysioterapi ved bronkiektasier.

Artikkelen danner grunnlag for den redaksjonelle saken om Unn-Elisabeth Tilley Solhaug. Pasienten - som gjennom et «hjelp til selvhjelp-kurs» for pasienter med bronkiektasier klarte å gå motbakker på ski igjen.

Vi slutter ikke der. I denne utgaven kan du også lese historien til Heidi E. Kristiansen. Fysioterapeuten fikk lungekreft, og ble sin egen behandler. Vi har møtt henne hjemme i Bærum.

Under koronapandemien har vi stått ovenfor en rekke moralske dilemmaer. I denne utgaven av Fysioterapeuten diskuterer Carl Tollef Solberg ti av dem.

God lesing!

Powered by Labrador CMS