Gerty Lund ser frem til ferie. Men garanterer ikke at jobben legges helt bort.

Sommerprat med forbundsleder i Norsk Fysioterapeutforbund, Gerty Lund: Skal la beina gå, og tankene fly

Et hektisk halvår skal avsluttes med fem ukers ferie for Gerty Lund. Så starter det som ser ut til å bli en innholdsrik og svært spennende høst. Hun letter også litt på sløret hva gjelder fremtidsplanene sine.

Publisert Sist oppdatert

– Ja, hvordan har det siste halvåret vært, Gerty Lund?

– Streiken i staten har selvsagt påvirket NFF denne våren, forteller Gerty Lund til Fysioterapeuten.

– Det var på mange måter en annerledes streik enn vi er vant til, da vi denne gangen gikk til streik på grunn av staten ville at alle de fire fagorganisasjonene i staten (LO, Unio, Akademikerne og YS) skulle tilbake til én felles tariffavtale. Unio og Akademikerne gikk ut i streik hovedsakelig for å beholde tariffavtalen de har per i dag. Streiken ble avsluttet med tvungen lønnsnemd, og resultatet av denne vet vi ikke per nå.

I streiken ble det tatt ut rundt 20 fysioterapeuter i staten. Det var hovedsakelig ansatte ved utdanningene som ble tatt ut.

– Dette har påvirket gjennomføringen av eksamen denne våren for enkelte fysioterapistudenter, noe vi selvsagt beklager. Samtidig er det viktig å påpeke at jeg opplever en stor forståelse fra studentene for denne streiken, forteller forbundslederen.

– Jeg opplever at streiken har hatt bred støtte blant fysioterapeuter. Det var riktig å ta denne kampen.

Skal utvikle organisasjonen

– Hva bringer det neste halve året?

– Landsmøtet i november vil nok prege høsten. Vi i styret bestilte en rapport fra en prosjektgruppe, som ble levert nå i juni. Denne danner et godt grunnlag for en viktig jobb fremover for oss i styret.

– Hva tenker du om rapporten fra prosjektgruppa?

– Det blir nok ikke slik det står i rapporten, men den danner et greit utgangspunkt for den jobben vi i styret skal gjøre videre.

– For oss handler det om hvordan organisasjonen bør endre seg i takt med den tiden vi lever i. Hvor store eller små endringer som blir nødvendig å gjennomføre gjenstår å se, og det er Landsmøtet i november som til syvende og sist avgjør dette. Men jeg tror det handler mye om samhandling. Hvordan vi samhandler på en best mulig måte i NFF, og bruker de ressursene vi har på en best mulig måte.

– Du sier «tiden vi lever i». Hva legger du i det?

– Det skjer mye på alle fronter. Jeg tror ikke vi for eksempel skal ta det for gitt at tariffsystemet i fremtiden nødvendigvis vil se ut slik det gjør nå. Forhandlingsklimaet blir også tøffere, det merker vi godt. Særaldersgrensen er under press, for å nevne noe. Jeg mener det er viktigere enn noen gang at vi fysioterapeuter står samlet, og løfter i fellesskap.

Høsten: Arendalsuka, studiestart og landsmøte

– Høsten blir spennende på flere områder. Arendalsuka avslutter sommeren, og like etterpå er det studiestart. For fysioterapeuter er det verdt å merke seg at det starter en ny utdanning i Elverum. Hva vil du si rundt dette?

– Det kan kanskje virke rart for noen at det starter en ny fysioterapeututdanning, da en del som er ferdige med turnus rapporterer at det er vanskelig å få jobb. Da blir spørsmålet om vi trenger en ny utdanning?

– Ja, trenger vi det?

– Dette er nok en sak det er flere sider av. Jeg får også inn meldinger om at en god del fysioterapi-jobber ute i distriktene ikke blir besatt. Universitetssykehusene har tidvis trøbbel med å besette vikariater.

– Hva sier dette deg?

– Jeg mener unge fysioterapeuter ikke må være redde for å starte yrkeskarrieren med et vikariat. Dette er en helt vanlig måte å starte en karriere på.

– Handler det også om å være villig til å flytte på seg?

– Ja, det finnes veldig mange spennende stillinger ute i distriktene. Her opplever mange kommuner få søkere. Jeg tror muligheten er der for veldig mange nyutdannede hvis man er åpen for å flytte eller kan starte med et vikariat.

Arendalsuka – en viktig politisk arena

– Hva med Arendalsuka? Hvor viktig er den for NFF?

– Her skal NFF ha to arrangementer. 13.august tar vi for oss Riksrevisjonens rapport om rehabilitering. Her skal vi sammen med Norsk Ergoterapeutforbund ta debatten om hvordan vi skal få bedre rehabiliteringstjenester og unngå at vi sløser bort menneskelige og økonomiske ressurser. Torsdag 15.august skal vi ha et arrangement sammen med ergoterapeutene og radiografene. Her blir oppgavedeling og kunstig intelligens viktige tema. Vi innleder, og følger opp med en politisk debatt.

– Jeg synes for øvrig Arendalsuka har utviklet seg til å bli en fin arena for å komme i kontakt med politikere det ellers er vanskelig å få kontakt med, sier hun.

– Mer sannsynlig at jeg stiller enn at jeg ikke stiller

– Hva tenker du om de neste årene da? Det er godt over ett år til Hovedlandsmøtet i NFF, og dermed valg. Nye tre år som forbundsleder. Frister det?

– Jeg er mer motivert enn noen gang jeg. Min periode startet med Covid. Det har derfor tatt tid å bygge opp nettverk og kontakter. Nå begynner dette å komme på plass, synes jeg. Det gjør det lettere å få til ting, og å nå frem med NFFs budskap. Det motiverer meg.

– Så hvis du spør meg nå om jeg stiller til valg, er det mer sannsynlig at jeg stiller enn at jeg ikke stiller, smiler hun.

Til fjells uten planer

– Sommerferien – hvordan lader Gerty Lund batteriene best?

– Jeg reiser til fjells med mannen min. Her har vi ingen planer. Jeg vil ta en dag av gangen. Det er ferie for meg. Barn og barnebarn kommer og går, vi får gått fine turer sammen. Og ikke minst: Jeg får gått fine turer alene!

– Klarer du å legge vekk jobben helt i sommer?

– Tja, jeg har blitt mye bedre på å ta helt fri når jeg har ferie. Men jeg skal være ærlig å si at det alltids er noe man går og grubler på i løpet av fem uker i fjellheimen, sier hun.

Forbundslederen lar nemlig tankene fly når beina går innover i fjellet.

---------------

Til opplysning: Fysioterapeuten utgis av Norsk Fysioterapeutforbund. Gerty Lund er også styreleder for Fysioterapeutens bladstyre. 

 

 

 

 

Powered by Labrador CMS