Sommerpraten med Kjerstin Fet Videnes – leder i faggruppen for psykomotorisk fysioterapi

Kjerstin Fet Videnes.
Kjerstin Fet Videnes.

Står på for utvidede rettigheter for psykomotorikere

Leder Kjerstin Fet Videnes i faggruppen for psykomotorisk fysioterapi er klar for å påvirke en politiker eller to og har booket inn høstens første foredragsholder. Les hennes oppsummering av året så lang.

Publisert

Kort om sommerpraten

  • Norsk Fysioterapeutforbund kan se tilbake på et særdeles travelt halvår preget av koronapandemien, streiker, vaksinering av fysioterapeuter, takstforhandlinger og autorisasjonssaken for å nevne noe
  • Ledere for faggrupper, råd og utvalg i NFF har fått tilsendt seks spørsmål om nåtid og fremtid
  • I en rekke artikler i sommer presenterer vi deres svar

Hvordan har det første halvåret av 2021 vært for din faggruppe, leder Kjerstin Fet Vindenes?

Faggruppe for psykomotorisk fysioterapi har gjennomgått relativt store endringer i løpet av de første seks månedene i 2021. Styreleder for faggruppen gjennom de siste fem årene, Merete Tønder, måtte trekke seg som leder under årsmøtet vårt i mars. Hun har fortsatt ett år igjen av sin periode i styret. Jeg ble, som fungerende nesteleder, konstituert som ny leder i slutten av mars. I tillegg gikk både Silje Storbæk og Grete Dapne Røe ut av styret. Grete har hatt ansvaret for faggruppens økonomi i hele åtte år, og bidratt til at Faggruppen for psykomotorisk fysioterapi har en god og forutsigbar økonomi. Faggruppens medlemmer takker Merete for innsatsen som leder, Grete for kyndig økonomistyring og Silje for sine kloke bidrag.

Faggruppen har per i dag et nytt og fremoverlent styre. Nå ser vi frem til en noenlunde normalisert høst, med et stort ønske om snart å få møte kollegaer fysisk igjen.

Hva har dere fått til? Hvilke utfordringer har dere hatt?

I begynnelsen av juni arrangerte vi et digitalt temamøte i samarbeid med Helfo, hvor vi satte søkelys på riktig takstbruk. Vi er også i gang med å sette opp digitale kurs til høsten, og kan røpe at første foredragsholder er booket inn. Informasjon om tema og dato kommer snart.

Vi jobber i disse dager med et høringssvar knyttet til revidert nasjonal faglig retningslinje for ADHD, der vi ser at psykomotoriske fysioterapeuter innehar en nødvendig kompetanse som må synliggjøres.

Styret har også hatt gleden av å dele ut midler fra vår testamentariske gave. Fagbladet vårt, Psykomotorisk Fysioterapi, ble tildelt midler. I tillegg fikk Berit Ianssen midler til videre arbeid med nettsiden movephysiotheraphy.no. Det skjer så mye bra på vårt fagfelt!

De utfordringene vi har hatt, er nok først og fremst knyttet til sårbarheten rundt etableringen av et nytt styre. Nye personer i nye roller, trenger ofte litt tid på å sette seg. Jeg opplever likevel at hele styret har bidratt til å få til dette, og at NFF sentralt har vært tålmodige i sin støtte til oss. Det takker vi for.

Hvilke målsettinger har dere på kort sikt/lang sikt?

Faggruppen har i samarbeid med Faggruppen for barne- og ungdomsfysioterapi tatt et nytt initiativ til å se på fysioterapistillinger i spesialisthelsetjenesten. Psykomotoriske fysioterapeuter har de siste årene fått betydelig dårligere pasienter, mange av dem hører egentlig hjemme i spesialisthelsetjenesten. Samtidig reduseres antall fysioterapeuter i helseforetakene, eller stillinger holdes vakante. Vi har nå koplet inn regionlederne i dette arbeidet, og ser at denne problemstillingen må løftes opp på et fagpolitisk nivå.

Faggruppen for psykomotorisk fysioterapi i flere år jobbet for å få utvidede rettigheter. Vi er i dialog med NFF sentralt om fremdriften av dette arbeidet, og er klare for neste skritt med hensyn til politisk påvirkning til høsten.

I høst skal NFF gjennom en omfattende vurdering av hele organisasjonen. Hva er dine tanker rundt dette? Hvilke grep må tas for å gjøre NFF til en bedre organisasjon enn i dag?

Vi har det første halve året jobbet med evalueringen av NFF som organisasjon, på lik linje med de andre faggruppene. Vi opplever at dette har vært et nyttig, og ikke minst nødvendig, arbeid. Vi har tro på at NFF er den beste organisasjonen for fysioterapeuter, og at NFF er klar for å ta imot endringer.

Powered by Labrador CMS