Helseminister Ingvild Kjerkol
Helseminister Ingvild Kjerkol

Statsbudsjettet: Psykisk helse prioriteres

Klokken 10 i dag ble forslaget til neste års statsbudsjett lagt frem. Psykisk helse blir prioritert, mens fastlegeordningen styrkes.

Publisert Sist oppdatert

For fysioterapeuter er det nok langt mellom overskriftene i årets statsbudsjett. Verdt å merke seg er en prioritering av psykisk helse.

Skolehelse, psykisk helse, rus

– Vi foreslår 150 millioner kroner til styrking og utvikling av nye tiltak til psykisk helse og rusfeltet, og til helsestasjons- og skolehelsetjenesten, i tillegg til 150 millioner kroner til sykehus for å styrke døgnbehandlingen i spesialisthelsetjenesten. Dette sier helseminister Ingvils Kjerkol i en pressemelding publisert på regjeringen.no.

Kampanje innen psykisk folkehelse

– Gode tjenester er viktig. Samtidig må vi jobbe for at færre får psykiske plager og rusmiddelproblemer. «Fem om dagen» er godt kjent for å fremme fysisk helse. Nå starter vi kampanjen «ABC for god psykisk helse», sier helse- og omsorgsministeren i pressemeldingen. Forslaget fra regjeringen lyder på 4,5 millioner kroner til en sterkere helsefremmende og forebyggende innsats på psykisk helse- og rusområdet.

Mindre øremerking – mer søknadsbasert

Regjeringen foreslår blant annet å avvikle en rekke øremerkinger av tilskudd på statsbudsjettet – også innen psykisk helse- og rusområdet.

-En utstrakt vilje til øremerking har over tid bidratt til å svekke søknadsbaserte tilskuddsordninger, heter det i pressemeldingen.

I hovedsak blir de øremerkede tilskuddene nå foreslått flyttet inn i søknadsbaserte ordninger.

Digitalisering

Regjeringen foreslår videre å bevilge 328,6 millioner kroner til arbeidet med digital samhandling, helsedata og felles språk.

-Digitale løsninger og bedre samhandling vil gjøre det enklere å være både pasient og ansatt i vår felles helsetjeneste, heter det i pressemeldingen.

I forslaget til statsbudsjett prioriteres blant annet en videreutvikling av de nasjonale e-helseløsningene kjernejournal, helsenorge.no, e-resept og helsenettet med grunndata og helseID.

Fastlegeordningen styrkes

I tillegg foreslår Regjeringen å styrke fastlegeordningen med 690 millioner kroner. Her ønsker Regjeringen å nedsette et ekspertutvalg som skal komme med konkrete forslag til forbedringer før forslaget til statsbudsjett for 2024 legges frem.

Les mer om statsbudsjettet på Regjeringen.no.

Powered by Labrador CMS