Sterke møter i årets siste papirutgivelse

Vi har vært på Radiumhospitalet, der fysioterapeutene møter alvorlig syke kreftpasienter. I Bjørvika var vi vitne til den gode samtalen - mellom en manuellterapeut og en psykomotorisk fysioterapeut.

Publisert

Fysioterapeuten nr. 7 er nå på vei til en postkasse nær deg. I denne utgivelsen blir du med inn på Radiumhospitalet. Her har vi nemlig møtt fysioterapeutene. Og hvordan de møter alvorlig syke pasienter. Sterke møter. Sterke bilder.

I tillegg har vi vært vitne til en svært interessant samtale mellom en manuellterapeut og en psykomotorisk fysioterapeut. Temaet er rygg. Ryggvondt. Om å se hele mennesket. To helt ulike tilnærminger, tenker du kanskje. Tenker manuellterapeuten og psykomotorikeren det samme?

Så var det oppgaveglidning. Eller oppgavedeling. Hva mener fysioterapeuter, leger og sykepleiere - for å nevne noen - om hvordan dette skal løses?

Fagsidene i denne utgivelsen favner bredt. Dere kan lese om sykdom som møter kunnskap. Hvordan en alvorlig syk pasient opplever sitt møte med helsevesenet. Om nakkesmerter i arbeidslivet: Hvilke tiltak bør iverksettes? Og om berøring som verktøy i behandling av spiseforstyrrelser.

For å nevne noe.

God lesning!

Powered by Labrador CMS