Fysioterapeut og hovedtillitsvalgt Kristin Rennesund Myrland..

Stor streikevilje: - Vi må markere at nok er nok

Tilbudet om 2.8 prosent lønnsvekst ble blankt avvist, og ingen vet når partene igjen setter seg til forhandlingsbordet. Streikeviljen blant Unio sine medlemmer er stor.

Publisert Sist oppdatert

Kort om streiken

  • Natt til torsdag 27. mai brøt Unio forhandlingene med KS. Unio ville ha mer enn frontfagsmodellen på 2.8 prosent lønnsøkning
  • 185 fysioterapeuter ble tatt ut i streik
  • 13 kommuner er berørt
  • Det er foreløpig usikkert når partene kommer til forhandlingsbordet igjen

I Trondheim er 36 av de 140 organiserte kommunefysioterapeutene tatt ut i streik.

- Det er aldri ønskelig med en arbeidskonflikt, men denne gangen var det helt nødvendig. Tilbudet fra KS var rett og slett for dårlig. De høyt utdannede gruppene i offentlig sektor har hatt en dårlig lønnsutvikling de siste oppgjørende sammenlignet med andre grupper i samfunnet. Vi blir hengende etter, sier Anniken Kinge, fysioterapeut og hovedtillitsvalgt (HTV) NFF for fysioterapeutene i Trondheim kommune. Hun er frikjøpt som HTV i 35 prosent stilling.

- I fjor var vi veldig ansvarlige. Vi var med på dugnaden, tok imot applausen, gjorde jobben. Men nå ser vi at den samme «dugnads-argumentasjonen» brukes i år, og da må vi sette ned foten. Fysioterapeutene stiller opp og jobber, men applaus betaler ikke regningene. Vi krever reallønnsvekst for å få større kjøpekraft, slår hun fast.

Kinge har vært HTV for fysioterapeutene siden 2017, og ansatt i Trondheim kommunen siden 2001. Nå er hun tatt ut i streik for første gang i karrieren.

- Jeg har vært med på å forberede streik tidligere, men det hele har blitt avblåst før det kom så langt. Å legge ned arbeidet skjer med blandede følelser. Men vi er nødt til å markere at nok er nok. På streikens første dag har vi hatt digitale appeller og digitale møter for alle de streikende. Det er god stemning og folk er streikevillige. De som står streikevakt får «tommel opp» fra forbipasserende, og sola skinner her i Trondheim, forteller Kinge.

Streik i pandemiens tid

De fleste av de 36 fysioterapeutene som er tatt ut i streik, jobber i Enhet for fysioterapitjenester. Noen er barnefysioteraputer og jobber inn mot skolehelsetjenesten og på helsestasjonene.

- Betyr det at barn og unge vil rammes av streiken?

- Vi unngår i det lengste å ta ut dem som jobber mot de mest sårbare brukerne. I dagens situasjon rører vi heller ingenting som handler om koronarelaterte oppgaver. Vi har flere medlemmer som fremdeles er omdisponert til teststasjonene, smittesporing og koronatelefonen, og disse forblir på sin post, sier Kinge.

Mye av utfordringen under årets streik er knyttet til smittevern. Tidligere år har det vært massive oppstartsmøter på Studentersamfunnet i Trondheim, med kulturelle innslag, topp stemning og utdeling av t-skjorter.

- Streikemarkeringene i år blir litt mer geriljapreget. Alt skjer ute i det fri med to meters avstand, møtene skjer digitalt. At vi ikke kan møtes fysisk i streikekomiteen eller med de streikende skaper utfordringer, men vi vi får det til, sier Kinge.

Lønn for kompetanse

Også i Levanger er de skodd for streik. Fem av de 15 fysioterapeutene i kommunen møtte ikke på jobb torsdag morgen. I stedet deltok de på orienteringsmøter for Unio-medlemmer på Teams, og dro ut for å stå streikevakt.

- Det var ikke mulig for Unio å godta det tilbudet som ble skissert, sier spesialfysioterapeut og HTV NFF i Levanger kommune, Kristin Rennesund Myrland.

- I og med at dette er et mellomoppgjør forhandles det kun om lønn. Beskjeden fra sentralt hold var at avstanden mellom partene er stor, og da er streik et helt nødvendig virkemiddel. Våre medlemmer gjør en viktig innsats for samfunnet. Kompetanse må anerkjennes lønnsmessig for at vi skal kunne rekruttere og beholde kvalifiserte arbeidstagere, sier hun.

- Står på så lenge vi må

De fem NFF-medlemmene som er tatt ut i streik jobber til daglig i Ergo- og fysioterapitjenesten for voksne, og ved Frisklivssentralen.

- Hvilke konsekvenser vil dette få for innbyggerne i Levanger kommune?

- Streik vil dessverre alltid ramme tredjepart. Men uttaket er forsvarlig. Det setter ikke liv og helse i fare, og det gjort grundige vurderinger opp imot håndtering av pandemien, sier Myrland.

Fredag kl. 12 inviterer fysioterapeutene andre streikende forbund til gruppetrening i parken. Det blir trening og yoga til musikk, forhåpentligvis med lokalpressen til stede. Smittevernet er selvsagt ivaretatt.

- Hvor lenge tror du streiken kommer til å vare?

- Det har jeg ingen formening om, men vi står på så lenge vi må. Streikeviljen er stor, sier Myrland.

Les også 185 fysioterapeuter tatt ut i streik

Powered by Labrador CMS