Mindre kirurgi og mer fysioterapi kan spare samfunnet store summer.

Vil ha mindre skulderkirurgi – kan spare titalls millioner

Beslutningsforum vil at ikke-kirurgisk behandling skal forsøkes først. Dette skjer etter publisering av en metodevurdering fra Folkehelseinstituttet.

Publisert Sist oppdatert

Nå har Beslutningsforum og leder Inger Cathrine Bryne avgjort at ikke-kirurgisk behandling skal være førstevalget ved rotatorcuff-ruptur. Såkalt konservativ behandling skal være utprøvd i tilstrekkelig grad før eventuell kirurgisk intervensjon.

– Det er en svak effekt, om noen, av kirurgi - og derfor en slik beslutning, sier Bryne til Dagens Medisin.

Går i dialog med fagmiljøene

Resultatene fra en metodevurdering gjort av Folkehelseinstituttet (FHI) antyder at kirurgi ikke gir klinisk relevante forskjeller i effekt sammenliknet med ikke-kirurgiske behandlingsformer. Derfor vil fagdirektørene i de fire regionale helseforetakene gå i dialog med fagmiljøene i egen region og avklare og avstemme med dem.

– Det er ikke et kirurgiforbud, det kan jo være unntak her, men man sier at man skal først prøve å se om man kan få god effekt av konservativ behandling, sier Bryne til nettstedet.

Usikre effekter

Resultatene fra metodevurderingen tyder på at kirurgi ikke gir klinisk relevante forskjeller i effekt sammenlignet med ikke-kirurgisk behandling. Tilliten til effektestimatene var ifølge FHI middels til lav, hovedsakelig nedgradert grunnet manglende blinding og lav presisjon. Konsekvensen av manglende blinding er ifølge FHI trolig en overestimering av effekten av kirurgi.

Millioner spart

Ifølge FHIs metodevurdering vil potensielle årlige kostnadsbesparelser ved å velge kun ikke-kirurgisk behandling framfor kirurgi utgjøre inntil 81 millioner kroner. Estimatet er ifølge FHI usikkert, og vil antakelig være noe lavere siden kirurgi vil være et behandlingsalternativ for enkelte pasienter.


Vi setter pris på å høre fra deg!

Har du tanker om saken du nettopp har lest? Vi i Tidsskriftet Fysioterapeuten setter pris på din tilbakemelding på våre saker. Er det andre temaer du ønsker å lese mer om? Har du forslag og gode tips? Du er velkommen til å ta kontakt med oss ved å sende en epost til Fysioterapeuten@fysio.no.


Powered by Labrador CMS