Kan bli bedre på habilitering

Norske kommuner har forbedringspotensial innen tjenestene som tilbys voksne med habiliteringsbehov, ifølge ny kartlegging.

Publisert Sist oppdatert

Det er Helsedirektoratet som presenterer funnene, etter at helse- og omsorgstilbudet til voksne med habiliteringsbehov i norske kommuner er kartlagt.

Utfordringer

Målsettingen med kartleggingen er å skaffe til veie mer kunnskap om organiseringen, innholdet og samordningen av tilbudet.

«Kartleggingen beskriver en rekke utfordringer forbundet med kommunenes helse- og omsorgstjenestetilbud til voksne med habiliteringsbehov», skriver direktoratet.

Utfordringene er spesielt knyttet til hvordan tjenestene er organisert, tilgjengelig kompetanse og kapasitet hos de ansatte, samhandling og brukermedvirkning.

Lyspunkter

Mens mange kommuner har en vei å gå på feltet, slås det også fast at en rekke kommuner allerede gjør et viktig arbeid for å forbedre tjenestene.

Det fremgår ikke av pressemeldingen hvordan Helsedirektoratet skal bruke resultatene av kartleggingen.

Les mer her.

Powered by Labrador CMS