Direkte tilgang på høring

Regjeringen sender forslaget om direkte tilgang til fysioterapeut på høring.

Publisert Sist oppdatert

Som en oppfølging av primærhelsemeldingen, ønsker regjeringen å fjerne kravet om henvisning fra lege, manuellterapeut eller kiropraktor for å få rett til dekning av utgiftene til undersøkelse og behandling hos fysioterapeut, ifølge regjeringen.no.

Mer tilgjengelig

Ifølge høringsbrevet er hensikten å gjøre tjenesten mer tilgjengelig for brukerne. Per i dag er det hovedsakelig fastlegen som henviser til fysioterapeut. Regjeringen ser for seg at tiltaket vil virke tidsbesparende for legene.

Ettersom fysioterapeuten har selvstendig ansvar for oppfølging og behandling av egne pasienter etter dagens ordning, gir ikke legebesøket for å få henvisning nødvendigvis noen merverdi for pasientene, ifølge regjeringen.

«Konsultasjonen (hos fastlegen, journ. anm.) innebærer ekstra kostnad for både pasienten og folketrygden i form av egenandeler og refusjoner. I tillegg tar det lengre tid før oppstart av behandling hos fysioterapeut», står det å lese i høringsbrevet.

Endring for avtalefysioterapeuter

Helse- og omsorgsdepartementet arbeider også med en forskrift som skal regulere avtalefysioterapeutenes virksomhet. Den vil omfatte både kvalitets- og funksjonskrav.

- Vi er i prosess i departementet, og jobber nå med å skrive forskrift og tilhørende høringsnotat. Vi tar sikte på at utkast til forskrift om kvalitets- og funksjonskrav skal på høring første halvår 2017, opplyser rådgiver Siv-Lise Bendixen Stærk i Helse- og omsorgsdepartementet. 

Både direkte tilgang til fysioterapeut og forskriftsendringene for avtalefysioterapeuter skal implementeres samtidig.

Høringsfristen er satt til 3. februar 2017.

Les mer her.

Powered by Labrador CMS