Positiv med forbehold. NMF-leder Peter Chr. Lehne (i midten) fra høring om statsbudsjettet for 2017 på Stortinget. Foto: Stortinget

Krever kompetanseheving

Norsk Manuellterapeutforening (NMF) sier ja til direkte tilgang til fysioterapeut, under forutsetning av at den faglige kompetansen er på plass.

Publisert Sist oppdatert

I utgangspunktet stiller NMF seg positive til oppheving av kravet om henvisning for å få rett til stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos fysioterapeut. Men en forutsetning er at den faglige kompetansen til å fylle oppgavene er på plass, ifølge høringssvaret.

Viser til egen historie

For å underbygge kravet om faglig kompetanse, viser NMF til kravene som ble stilt til manuellterapeutene for ti år siden da deres fullmakter ble utvidet.

«For å kunne ta på seg disse nye oppgavene, ble manuellterapiutdanningen endret og utvidet. Fagmiljøet fant det da påkrevet å pålegge manuellterapeutene å gjennomføre videreutdanning og utviklet omfattende faglige retningslinjer på syv ulike områder. Det ble også gjennomført et toårig prøveprosjekt i tre fylker og det ble grundig undersøkt om oppgaveendringene hadde ønsket effekt», skriver NMF-leder Peter Chr. Lehne i høringssvaret.

Utdanningskravene man kom frem til ble fastsatt i forskrift, og NMF mener denne fremgangsmåten bør kunne brukes som mal for direkte tilgang til fysioterapeut.

Diagnostisk kompetanse

I sin videre argumentasjon legger NMF vekt på at pasienter skal diagnostiseres før behandlingen starter, noe foreningen mener må få implikasjoner for direkte tilgang.

«NMF mener det bør sikres at helsepersonell som på det offentliges regning skal behandle pasienter som henvender seg direkte, har nødvendig diagnostisk kompetanse. (…) Vi forutsetter at departementet foretar en særskilt vurdering av dette temaet», skriver NMF.

For å kunne støtte direkte tilgang fullt ut, ønsker NMF en prøveordning tilsvarende hva manuellterapeutene i sin tid hadde. I forbindelse med prøveordningen ber man Helse- og omsorgsdepartementet vurdere hvorvidt det skal forutsettes krav om tilleggskompetanse til fysioterapeutene.

Feil- og overbehandling

Andre elementer NFM legger vekt på i sitt høringssvar er faren for at antall behandlinger pasienten ikke har behov for øker, risiko for at underliggende alvorlig sykdom ikke fanges opp, og at pasientenes egen aktsomhet reduseres som følge av at de tror tradisjonell diagnostisering har funnet sted.

Økt press på fysioterapitjenesten som følge av direkte tilgang bekymrer også foreningen.

Hele høringssvaret finner du her.

Powered by Labrador CMS