Helsedirektør Bjørn Guldvog. Foto: Rebecca-Ravneberg

Satser på psykisk helse og rus

Stadig flere kommunale årsverk går til arbeid med psykisk helse og rus.

Publisert

Fra 2016 til 2017 er veksten på fem prosent, ifølge Helsedirektoratet.

Høy kompetanse

Tallene er hentet fra rapporten Kommunalt psykisk helse- og rusarbeid 2017: Årsverk, kompetanse og innhold i tjenestene, som er utarbeidet av SINTEF på oppdrag fra direktoratet.

- Kommunene bruker stadig flere årsverk og ansetter flere med høy kompetanse for å gi innbyggerne gode tjenester innen psykisk helse og rus. Det er gledelig, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Trenden fortsetter

Den største prosentvise økningen er innenfor tjenester rettet mot barn og unge (7,9 prosent), men rapporten viser også betydelig vekst i årsverk rettet mot voksne (4,3 prosent).

Helsedirektoratet mener resultatene viser at opptrappingsplanen for rusfeltet har hatt direkte innvirkning på kommunenes og bydelenes opprusting av tjenestetilbudet.

«Over halvparten (54 prosent) av kommunene og bydelene oppgir at planen har hatt innvirkning på deres tjenestetilbud. Av disse oppgir tre av fire at det har ført til flere årsverk, og noe over halvparten at det har ført til økte ressurser til oppfølgingstilbud og at brukermedvirkning i tjenestene har blitt styrket», skriver Helsedirektoratet.

Powered by Labrador CMS