Fysioterapeut og foredragsholder. Anne Grethe Paulsberg under NOSFs fagkonferanse på Rikshospitalet.

Pris for arbeid med smertebehandling

Som første fysioterapeut er Anne Grethe Paulsberg tildelt Kari Widerøes Minnefonds pris for 2017.

Publisert

Prisvinneren er spesialist i onkologisk fysioterapi, og mottok prisen under Norsk Smerteforenings (NOSF) fagkonferanse på Rikshospitalet i dag, torsdag.

Det er NOSF og Ryggforeningen i Norge (RiN) som har utarbeidet vedtektene for Kari Widerøes Minnefond. Tidligere har leger, sykepleiere og en psykolog fått denne prisen.

Stort engasjement

I begrunnelsen skriver fondets styre at Paulsberg viser stort faglig engasjement, og at hun i mange år har hatt en imponerende undervisningsvirksomhet.

Prisvinneren har arbeidet som fysioterapeut ved Seksjon for smertebehandling og palliasjon ved Haukeland Universitetssykehus siden 1993.

I løpet av disse årene har hun arbeidet som fysioterapeut ved Poliklinikken for kroniske smertepasienter. Siden 1993 har Paulsberg også vært medlem av kurskomiteen, og fast foreleser ved Haukelands årlige kurs i smertebehandling. Paulsberg er fast foredragsholder ved det obligatoriske kurset i smertebehandling for leger under spesialistutdanningen i anestesiologi.

Prisvinneren har i tillegg holdt utallige kurs for fysioterapeuter i Norge, mange av dem i regi av NFF.

Ønsket økt kompetanse

Kari Widerøe var selv en hardt rammet kronisk smertepasient. Hennes ønske var at andre pasienter skulle møte et helsevesen med mer kompetanse på smertebehandling enn hva hun selv hadde møtt. Ved sin død i 2006, testamenterte hun 500.000 kroner til opprettelsen av minnefondet.

På NOSFs årlige konferanse skal det ifølge vedtektene deles ut en eller flere priser til personer som har gjort en spesiell innsats for å utvikle eller spre kunnskap om smertebehandling blant helsepersonell.

Fokus skal være på ikke-malign kronisk smerte, og i utvelgelsen av prisvinnere skal det legges vekt på kvaliteten i innsatsen og behovet for å gi oppmerksomhet til ellers underprioriterte områder innen smertebehandling.

Powered by Labrador CMS