Tilskudd til helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Helsedirektoratet varsler at kommuner nå kan søke midler til å styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Publisert Sist oppdatert

Totalt dreier det seg om totalt cirka 278 millioner kroner, ifølge Helsedirektoratet, tilskuddsordningen Styrking og utvikling av helsestasjons- og skolehelsetjenesten erstatter dermed Helsestasjons- og skolehelsetjenesten og Utvikling av skolehelsetjenesten i den videregående skole.

Økt kapasitet og tilgjengelighet

I målene for den nye tilskuddsordningen heter det at man med styrking mener å øke kapasiteten og tilgjengeligheten i tjenestene. I tillegg ønsker man å innføre digitale løsninger som gjør tjenestene mer attraktive for målgruppen.

Tjenestene skal ivareta gravide og deres partnere, barselfamilier, samt barn og unge og deres familier.

Innen helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal kvaliteten, kompetansen og tverrfagligheten økes via tilskuddsordningen. Dette skal skje i tråd med de aktuelle nasjonale faglige retningslinjene, som er:

  1. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten
  2. Barselomsorgen
  3. Svangerskapsomsorgen

Tildelingskriterier

Tilskudd tildeles etter en kvantifiserbar og skjønnsmessig vurdering, ifølge Helsedirektoratet.

15 vektede kriterier legges til grunn for vurderingen av søknadene, og ut fra disse gis hver søknad en karakter i form av en prosentandel. Denne indikerer saksbehandleres vurdering av søknaden.

Ved likeverdige søknader vil direktoratet prioritere kommuner som viser at de bruker de frie midlene til helsestasjons- og skolehelsetjenesten, eller som kan vise til betydelige levekårsutfordringer.

Søknadsfristen er satt til 8. desember.

Powered by Labrador CMS