Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Fysioterapeutens syn. Ansvarlig redaktør har ansvar for innholdet.

Journalistisk integritet, kildekritikk og etterrettelighet er gullstandarden innen fri informasjons- og opinionsformidling.

Troverdigheten må veie tyngst

Norsk Fysioterapeutforbunds medlemmer fortjener et fagblad som sikrer dem kildekritisk informasjon og ytringsfrihet. Denne uka skal Forbundsstyret ta stilling til to forslag som begge innebærer at Tidsskriftet Fysioterapeuten skal legges inn under samme formålsparagraf som forbundet. - Da forsvinner den reelle ytringsfriheten. Og med den troverdigheten, både til publikasjonen og organisasjonen, skriver journalist Tone Elise Eng-Galåen

Publisert Sist oppdatert
Journalist Tone Elise Eng-Galåen

Jeg synger i kirkekoret i Elverum. Og siden jeg er journalist, blir jeg innimellom spurt om å bidra med en artikkel til menighetsbladet Kirkebakken.

En gang intervjuet jeg en fengselsprest. Han fortalte om sitt virke i Halden fengsel, der innsatte fikk tilbud om å være med på et «kloster-retreat» bak murene som en del av rehabiliteringen. I løpet av 21 dager i stillhet, skrev deltakeren ned alt det gale de hadde gjort hittil i livet. Til slutt brant de arket i en bålpanne i luftegården. Fortiden gikk opp i flammer, et nytt kapittel kunne begynne.

Akkurat som Fugl Føniks, tenkte jeg, og satte «Opp fra asken» som tittel.

«Kommer ikke på tale», sa daværende redaktør for Kirkebakken og prost i Sør-Østerdal. «Fugl Føniks hører først og fremst hjemme i gresk mytologi.» 

Tittelen forsvant i korrekturen.

Ikke et menighetsblad

Heldigvis er det stor forskjell på Tidsskriftet Fysioterapeuten og et menighetsblad.

For der Kirkebakken sjelden eller aldri slipper til kritiske røster mot egen lære og organisasjon, er Fysioterapeuten et redaktørstyrt fagblad som redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. 

Innholdet i Fysioterapeuten er kunnskapsbasert - det gjelder også for det redaksjonelle innholdet - og vi som jobber der har redaksjonell frihet. Slik må det være, hvis du som leser skal kunne stole på at det ikke er bakenforliggende interesser som styrer publiseringen.

Norsk Fysioterapeutforbund står som eier og utgiver, men Tidsskriftet Fysioterapeuten har sin egen formålsparagraf. Der står det at vi «skal gjennom en saklig og fri informasjons- og opinionsformidling bidra til at fysioterapifaget utvikler seg i samsvar med samfunnets og befolkningens behov.»

Det gjør vi best ved å røkte medlemmenes ytringsfrihet på en slik måte at ulike syn får komme til uttrykk.

Viktig informasjon

NFF har fått i oppdrag av Landsmøtet å utvikle organisasjonen slik at faget styrkes og synliggjøres i større grad enn i dag. Forbundsstyret skal denne uka behandle to forslag fra prosjektgruppa. I begge forslagene tas det til orde for at Fysioterapeuten skal inn under forbundets formålsparagraf «for å sikre at tidsskriftets mål samsvarer med forbundets mål».

Men Tidsskriftet Fysioterapeuten er først og fremst et talerør for medlemmene av forbundet; 10 000 fysioterapeuter, som med utgangspunkt i sitt eget fagmiljø og lokale forhold, gjør en innsats hver eneste dag for befolkningen i Norge. På klinikken, i spesialisttjenesten, i skole og barnehage, på helsestasjonen, på sykehjemmet og innen idretten.

Da er det vår oppgave å formidle hvordan medlemmene opplever å utøve faget sitt i den hverdagen de står i.

Det er viktig informasjon. For fysioterapeuter generelt, for forbundet som skal tjene sine medlemmer, og for samfunnet de ønsker å påvirke.

Troverdigheten svekkes

Ytringsfriheten for medlemmene er i stor grad ivaretatt nettopp ved at Fysioterapeuten har sin egen formålsparagraf og følger de retningslinjene som ligger til grunn for Redaktørplakaten: Journalistisk integritet, kildekritikk og etterrettelighet.

Redaktøren skal naturligvis styre etter rammer gitt av utgiver. Det sikres gjennom en god formålsparagraf for publikasjonen, ikke ved å tvinge tidsskriftet inn under organisasjonens formålsparagraf.

Da forsvinner den reelle ytringsfriheten. Og med den troverdigheten, både til publikasjonen og organisasjonen.

Powered by Labrador CMS