Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Fysioterapeutens syn. Ansvarlig redaktør har ansvar for innholdet.

Fagutvikling - og medlemsdemokrati

Fagutvikling i bred forstand

Årets største utgivelse i Fysioterapeutens regi inneholder nesten 100 sider med fag- og forskningsstoff som favner om store deler av faget fysioterapi. Her kan du oppdatere deg. Kanskje får du til og med lyst til å kaste deg inn i en fysioterapifaglig debatt? Og hva har fagdebatt og medlemsdemokrati til felles?

Publisert Sist oppdatert
John Henry Strupstad, ansvarlig redaktør i Fysioterapeuten

En årlig fagutgivelse har vært praksis hos oss i snart 10 år. Denne utgivelsen er et samarbeid mellom oss i redaksjonen, vår utgiver Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) og Fysiofondet.

Som redaktør er jeg veldig glad for at vi har mulighet til å brette ut stoff fra store deler av faget fysioterapi i dette faglige formatet - til glede for våre lesere. Samtidig er det viktig å rette en stor takk til dere som sender inn stoff til Fysioterapeuten – både til vitenskapelige- og til mer populærvitenskapelige artikkelkategorier. Miksen av stoff innen disse ulike kategoriene gjør sitt til at denne utgivelsen favner bredt, ikke bare når det gjelder de ulike delene av faget vårt, men også når det gjelder hvordan faget kommuniseres ut til deg som leser.

Så er det viktig for meg å presisere at det er bra ikke alle Fysioterapeutens utgivelser kun er fagstoff i artikkelform.

Hvorfor?

Årets fagutgivelse - nr. 6

Jo, fordi da hadde vi mistet den journalistiske delen av innholdet i Fysioterapeuten. På nettsiden vår, i podkasten og på papir finner du kritisk journalistikk, noe som er viktig for å belyse viktige og aktuelle saker fra alle sider. Det handler ofte om fag, men også om politikk. Kall det gjerne fagpolitikk. Summen av dette blir gjerne en fruktbar debatt.

I denne forbindelsen vil jeg problematisere noe som er særdeles viktig for Fysioterapeuten, for våre lesere – og i stor grad for NFFs medlemmer. Fordi i år skal NFFs hovedlandsmøte avholdes. NFFs faggrupper har sendt inn en sak der man ønsker at Fysioterapeutens vedtekter skal gjennomgås. Herunder også Fysioterapeutens formålsparagraf.

I saksdokumentet står det: «Det kan oppleves som problematisk at eier ikke kan ha noen føringer for hva som skal publiseres (i Fysioterapeuten red.anm.), i hvilke kanaler og når saker skal publiseres. Dette kan oppleves som uheldig gitt at vi er tre organisasjoner med ulike politiske mål.»

Fysioterapeutens formålsparagraf

Fysioterapeuten skal gjennom en saklig og fri informasjons- og opinionsformidling bidra til at fysioterapifaget utvikler seg i samsvar med samfunnets og befolkningens behov. Tidsskriftet skal belyse fysioterapifaglige organisasjons-, utdannings- og helse- og sosialpolitiske forhold.

Formålsparagrafen, slik den nå står, tar høyde for at Fysioterapeuten er et fritt og uavhengig medium. Den er etter min mening både kort, konsis og informativ. Den kan ikke misforstås.

Fysioterapeuten redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk, og er medlem av Fagpressen. Jeg mener NFF kan være stolte av å være utgiver for et medium som både kan kritisere og applaudere. Et tidsskrift som publiserer fagstoff. Og som samtidig kan skrive kritisk om faget og bevege seg fritt rundt i det (fag)politiske landskapet. Dette er selve oppskriften på fagutvikling. I Fysioterapeuten kan du ytre dine meninger uten fare for å bli sensurert. Redaktør styrer innholdet – ikke eier. I Fysioterapeuten kan du også være kritisk til den organisasjonen du er medlem av. Ikke bare de andre. Dette bidrar etter min mening til organisasjonsutvikling – i bred forstand. Dette er også medlemsdemokrati.

Som redaktør ønsker jeg derfor å stille noen spørsmål til deg som leser oss:

Hvilke produkter ønsker du å motta? Hva skal produktene inneholde? Hva betyr dette for deg som leser og mottaker?

Har du sterke meninger om dette temaet – noe jeg håper du har – så må du ta kontakt med en av delegatene som representerer nettopp deg på Hovedlandsmøtet.

Av John Henry Strupstad, ansvarlig redaktør

Powered by Labrador CMS