Ansvarlig redaktør Irene Mårdalen.
Ansvarlig redaktør Irene Mårdalen.

Vi har lagt på oss

Noen elsker oss. Andre synes vi skriver om ting for tidlig, for sent eller om noe som ikke bør se dagens lys. Nå kommer vi i helt ny drakt og tilbyr et magasin proppfullt av faglige artikler og redaksjonelle reportasjer.

Publisert

I 1934 så forløperen til Fysioterapeuten sitt første lys og siden 1958 har vi båret navnet Fysioterapeuten. Med det historiske bakteppe, er de endringene vi nå gjør, gjort i ærbødighet til deg som leser.

I 2021 vil du få Fysioterapeuten i postkassen din «bare» sju ganger. Det er to færre utgaver enn i fjor. Samtidig nesten fordobler vi antallet sider per utgave. Det gjør vi for at du – kjære leser – skal få et enda bedre produkt.

Den største forskjellen vil du merke i vår «fagavdeling». Fagredaktør John Henry Strupstad har jobbet tidlig og sent med å snekre sammen hele 33 sider med fagstoff. Det er det meste vi har hatt i én ordinær utgave av Fysioterapeuten.

Jeg er stolt av at det skjer på «min» vakt. Stolt fordi våre leserundersøkelser viser at du vil ha enda mer fag enn det vi har tilbudt til nå. Norske fysioterapeuter ønsker, slik vi leser og forstår dere, artikler i alle varianter.

Noen av dere ønsker de lange, innfløkte fagartiklene som tar dere helt ned på mikronivå. Andre ønsker seg lettere artikler, hvor aktuelle temaer berøres på en mer lettlest måte.

Dette synes vi i Fysioterapeuten er spennende. Derfor har fagredaktør fått utfolde seg enda mer. Mer fagstoff. Flere faglige debatter. De av dere som går med en skribent i magen, bør ta pennen fatt. Dette er en ypperlig mulighet!

I tillegg til fag, vil vi satse enda mer på de gode reportasjene. Vi ønsker å dypdykke i temaer som handler om ulike sider av faget. Både de som havner på politikernes bord og de som har betydning for utviklingen av behandlingsformer og tilnærminger.

I så måte er vi heldige vi som jobber i Fysioterapeuten, fordi våre eiere - Norsk Fysioterapeutforbund - syder over av velkvalifiserte fysioterapeuter. De ønsker vi å dra nytte av, slik at alle fysioterapeuter i hele Norge kan få glede av - og kanskje la seg inspirere og noen ganger irritere av - det vi skriver.

Blant annet kommer vi til å «henge» tett på de 13 faggruppelederne våre. Anerkjente fysioterapeuter som brenner for utviklingen av faget på flere områder enn sitt eget. Vi vil at kompetansen skal synes i alle våre utgaver.

Vi starter allerede i utgave 1.21. I denne utgaven kan du blant annet lese om fysioterapi for de med langvarige smerter og fysioterapi for eldre.

I fjor gjeninnførte vi spalter for meningsinnlegg i Fysioterapeuten. Det opplever vi frister så mye, at vi i år utvider seksjonen. Det krever også innsats fra deg. Heng deg på. Si din mening. Krev din stemme. Vi sensurerer ikke, selv om du er uenig med NFF eller andre.

For vi skal fortsatt drive etter Redaktørplakaten og Vær Varsom plakaten. Det innebærer blant annet full redaksjonell frihet og et magasin som drives etter viktige demokratiske prinsipper som trykkefrihet og ytringsfrihet. Det igjen betyr at vi må tåle å lese om noe vi ikke er enige i, eller synes passer akkurat nå.

Vi vet at enkelte i NFF – og kanskje andre fysioterapeuter - mener det er feil, eller ikke forstår hvorfor. Vi vet at noen mener at helt andre enn redaktørene bør bestemme hva som skal på trykk – og hva som ikke skal på trykk.

Jeg har respekt og forståelse for at andre har andre meninger enn meg. Og når jeg hører at enkelte ikke forstår hva det innebærer eller hvorfor det er viktig at vi driftes etter Redaktørplakaten, tenker jeg at jeg – og vi – har plikt til å opplyse. Informere. Fortelle om viktigheten av at NFF er en organisasjon som setter demokrati høyt.

Det gjør vi gjerne mer av. Jeg stiller meg gladelig til for «hugg» eller spørsmål for de av dere som har behov for å få mer kunnskap om hvorfor vi er organisert som vi er og hvilke fordeler det har for norske fysioterapeuter og for NFF.

Enn så lenge nøyer jeg meg med å ønske deg god lesing!

Powered by Labrador CMS