Episode 3 - På skuldrene til pionérene

Hvor går veien videre for fysioterapi?

Fundamentet i fysioterapi har i stor grad blitt bygget opp gjennom et monumentalt stykke arbeid fra et knippe oppofrende pionérer. Grunnlaget i profesjonen har således blitt preget av observasjoner, erfaringer, tanker og valg gjort av et fåtall individer, og spørsmålet blir jo fort; hvordan kan vi tilnærme oss en kritisk vurdering av dette? Er det i det hele tatt mulig å etterprøve disse kliniske observasjonene som har påvirket fagets tidligere veivalg?

Programleder Martin Moum Hellevik under innspilling av episode 3.
Programleder Martin Moum Hellevik under innspilling av episode 3.

Gjennom historien til Freddy Kaltenborn skal vi se hvordan et utrettelig arbeide kombinert med noen litt overraskende eksterne innflytelser har påvirket utviklingen av manuellterapien slik vi kjenner den i Norge. Selv om vi må behandle arbeidet som er nedlagt i utviklingen av fagfeltet med respekt, er det også viktig at vi stopper opp og gjør oss noen refleksjoner om utfordringer og svakheter ved vårt fundament.

Hva nå - og hvor går veien videre?

Programverter: Martin Moum Hellevik og Joakim Moestue Halvorsen.

Referanser episode 3

Alan Stoddard. (2002). BMJ, 325(1305). https://doi.org/10.1136/bmj.325.7375.1305

Bialosky Je Fau - Beneciuk, J. M., Beneciuk Jm Fau - Bishop, M. D., Bishop Md Fau - Coronado, R. A., Coronado Ra Fau - Penza, C. W., Penza Cw Fau - Simon, C. B., Simon Cb Fau - George, S. Z., & George, S. Z. (2018). Unraveling the Mechanisms of Manual Therapy: Modeling an Approach. J Orthop Sports Phys Ther. 48(1), 8-18. https://doi.org/10.2519/jospt.2018.7476

Brandt, C., Sole G Fau - Krause, M. W., Krause Mw Fau - Nel, M., & Nel, M. (2007). An evidence-based review on the validity of the Kaltenborn rule as applied to the glenohumeral joint. Man Ther. 12(3), 3-11. https://doi.org/10.1016/j.math.2006.02.011

Glyn, J. H. (1985). Dr. James Cyriax. Rheumatology, 24(4), 376-377. https://doi.org/10.1093/rheumatology/24.4.376

Kaltenborn, F. M., Evjenth, O., Kaltenborn, T. B., Morgan, D., & Eileen, V. . (2003). Manual mobilization of the joints: The Kaltenborn method of joint examination and treatment (4th ed.). Olaf Norlis Bokhandel.

Kaltenborn, F. M., Evjenth, O., Kaltenborn, T. B., Morgan, D., & Vollowitz, E. (2011). Manual Mobilization of the Joints: Joint examination and basic treatment : The extremities (7th ed.). Norli.

Klässbo, M., Harms-Ringdahl K Fau - Larsson, G., & Larsson, G. (2003). Examination of passive ROM and capsular patterns in the hip. Physiother Res Int. 8(1), 1-12. https://doi.org/10.1002/pri.267

Oostendorp, R. A. (2007). Manual physical therapy in the Netherlands: reflecting on the past and planning for the future in an international perspective. J Man Manip Ther. 15(3), 133-141. https://doi.org/10.1179/106698107790819819

Oostendorp, R. A. B. (2018). Credibility of manual therapy is at stake 'Where do we go from here?'. J Man Manip Ther. 26(4), 189-192. https://doi.org/10.1080/10669817.2018.1472948

Ottosson, A. (2011). The Manipulated History of Manipulations of Spines and Joints? Rethinking Orthopaedic Medicine Through the 19th Century Discourse of European Mechanical Medicine. Medicine Studies, 3(2), 83-116. https://doi.org/10.1007/s12376-011-0067-3

Pettman, E. (2007). A history of manipulative therapy. J Man Manip Ther. 15(3), 165-174. https://doi.org/10.1179/106698107790819873

Powered by Labrador CMS