Podcast Lateralt og medialt - en podcast om fysioterapi

Pilotepisode

Dette er Tidsskriftet Fysioterapeutens første podcast, og skal være en arena hvor vi skal fokusere på faget vårt, og de ulike utfordringene som er knyttet til utøvelsen av denne viktige profesjonen vi er en del av.

Lateralt og medialt - en podcast om fysioterapi

Podcasten eies og drives av Tidsskriftet Fysioterapeuten. Har du tilbakemeldinger, tips eller innspill? Kontakt redaksjonen: fysioterapeuten@fysio.no!

Fysioterapiens kunnskapsgrunnlag er i stadig endring, noe som stiller krav til omstillingsevne og tilpasningsdyktighet i vår profesjon og kliniske praksis. I disse prosessene er det nødvendig å stoppe opp og gjøre en ærlig vurdering av begrunnelsen for hvorfor vi velger å gjøre ting som vi gjør.

Få podcaster går i dybden og diskuterer utfordringene profesjonen vår har som følge av kunnskapshull, opprettholdelse av tradisjonelle behandlingsmetoder med svak evidens og manglende evne til implementering av nyere kunnskap.

Programverter: Joakim Moestue Halvorsen og Martin Moum Hellevik.

Powered by Labrador CMS