Leder

Rehabilitering: Fysioterapeuters domene?

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Fysioterapeutens syn. Ansvarlig redaktør har ansvar for innholdet.

Publisert Sist oppdatert

Definisjon

«Habilitering og rehabilitering skal ta utgangspunkt i den enkelte pasients og brukers livssituasjon og mål. Habilitering og rehabilitering er målrettede samarbeidsprosesser på ulike arenaer mellom pasient, bruker, pårørende og tjenesteytere. Prosessene kjennetegnes ved koordinerte, sammenhengende og kunnskapsbaserte tiltak. Formålet er at den enkelte pasient og bruker, som har eller står i fare for å få begrensninger i sin fysiske, psykiske, kognitive eller sosiale funksjonsevne, skal gis mulighet til å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltagelse i utdanning og arbeidsliv, sosialt og i samfunnet». (Helsedirektoratet).

Rehabilitering er et definert begrep som mange fysioterapeuter har et tydelig forhold til. Definisjonen er både vid og bred, og det samme er derfor innholdet i denne fagutgivelsen av Fysioterapeuten. Vi tør påstå at rehabilitering påvirker store deler av fysioterapifaget. Fysioterapeuter er helt essensielle for rehabiliteringsfeltet. Og vice versa: Rehabiliteringsfeltet er særdeles viktig for fysioterapeuter. Rehabiliteringsbehovet i befolkningen ser ut til å være nesten grenseløst stort. Derfor pekes det i denne fagutgivelsen på at Norge trenger en nasjonal rehabiliteringsreform. Etter at du har lest denne fagutgivelsen er min påstand at det er vanskelig å være uenig i dette.

Så er spørsmålet hvorfor denne reformen ikke allerede eksisterer? Burde den ikke allerede ha eksistert i mange, mange år? Kunnskapsgrunnlaget finnes – vi vet at ulike former for rehabilitering kan hjelpe svært mange mennesker med ulike behov med å fungere bedre i hverdagen. Fungere bedre enn de gjør.

Fagutgivelsen 2021
Fagutgivelsen 2021

Men: Rehabilitering koster penger. Stat og kommuner må nødvendigvis ta regningen for dette i Norge. Den investeringen som forhåpentligvis skal gjøres bør ikke sees på som en kortsiktig kostnad – men heller en langsiktig investering som kommer til å gi avkastning i form av en bedre fungerende befolkning – noe som lønner seg over langen.

I denne utgaven av Fysioterapeuten kan du blant annet lese hele 13 fagfellevurderte artikler. Noen går direkte inn på rehabilitering. Andre mer indirekte – i form av temaer som berører rehabilitering og som må sees i den store sammenhengen.

Med 13 fagfellevurderte artikler i en og samme utgivelse er Fysioterapeuten blitt et tidsskrift å regne med i norsk publiseringssammenheng. Denne utgaven av Fysioterapeuten er i så måte et svært viktig bidrag til utvikling av faget fysioterapi – spesielt rettet inn mot de mange fysioterapeuter som jobber innen rehabilitering.

John Henry Strupstad
John Henry Strupstad

Fysioterapeuter kan, gjennom Tidsskriftet Fysioterapeuten, lese originalartikler primært på norsk. Dette fører til at viktig fagstoff om fysioterapi, spesielt rettet mot norske forhold, blir lest av klinikere som jobber i Norge. Dette er et godt utgangspunkt for en aktiv nasjonal kunnskapsoverføring. Dette er fagutvikling i en nasjonal kontekst.

Vi i redaksjonen er stolte over å kunne presentere 116 sider med fagstoff, noe som er rekord for Fysioterapeuten. Det samme er 13 fagfellevurderte artikler i en og samme utgivelse.

Powered by Labrador CMS