Aslaug Skuladottir (t.v.) g Elin Bjor. Foto: Dagrun Lindvåg.
Aslaug Skuladottir (t.v.) g Elin Bjor. Foto: Dagrun Lindvåg.

Vellykket kongress – stort underskudd

Fysioterapikongressen 2018 har fått veldig gode tilbakemeldinger. Men antallet deltakere og sponsorer ble lavere enn antatt og kostnadene høyere. Resultat: Et underskudd på over en million kroner.

Publisert

Etter en svært populær første kongress i 2015 med 915 deltakere, ble det budsjettert med 1.200 deltakere på årets kongress. Det endte imidlertid på 1.022, men ikke alle betalte full pris.

Den samme optimismen lå til grunn for beregningen av inntekter fra utstillere og sponsorer. Her ble det budsjettert med i overkant av 1.5 millioner kroner, men resultatet ble nesten bare halvparten; ca. 775.000 kroner.

Underskuddet har også fått konsekvenser for sekretariatet, blant annet ved at en stilling blir holdt vakant ut 2018.  Ifølge evalueringsrapporten om Fysioterapikongressen 2018, er det mer realistisk med et deltakertall på rundt 800. 

Økonomisk risiko

– Så store arrangementer, med høy faglig og teknisk kvalitet, vil alltid innebære en viss økonomisk risiko, sier NFFs generalsekretær Elin Robøle Bjor til Fysioterapeuten.

Hun har ikke noen annen forklaring på underskuddet enn at man feilberegnet mulighetene for en økning i antall deltakere og utstillere etter kongressen i 2015. Så hva skjer nå?

– Forbundsstyret vil at NFF skal arrangere ny kongress. Spørsmålet er om vi skal satse på en ny kongress om tre år, eller vente til 2022. Årsaken er at vi står midt oppe i en omorganisering av NFFs kurs- og etterutdanningsvirksomhet. NFF får nå mindre tilskudd fra Fondet enn tidligere, og Forbundsstyret har vedtatt at denne virksomheten skal gå i balanse. Dette krever omstilling, sier Bjor.

Hun understreker at forberedelsene til en slik kongress tar ca. 2,5 år, og at man bør starte allerede i høst hvis kongressen skal arrangeres i 2021.

– Forbundsstyret vil nå være tettere på det økonomiske i arbeidet med kongressen. Vi må ta med oss erfaringene fra denne og forrige kongress når vi skal begynne planleggingen av en ny. Det vil være helt nødvendig å prioritere ressurser til dette og legge til side andre oppgaver som sekretariatet har i dag, sier Bjor.

NFFs generalsekretær understreker at samarbeidet mellom sekretariatet og faggruppene har bidratt sterkt til å gjøre Fysioterapikongressen 2018 så vellykket som den faktisk ble. 

Ressurskrevende

Ifølge evalueringsrapporten har arbeidet med faglig program og praktisk forarbeid lagt beslag på mer tid og ressurser i sekretariatet enn tidligere antatt. Det har derfor vært nødvending å skyve på andre oppgaver og hente inn noe ekstra ressurser i Fagseksjonen.

Ved en eventuell gjennomføring av tilsvarende kongress må det tilføres ekstra ressurser i planleggingsfasen, heter det i rapporten.

Kostnadene for gjennomføringen av kongressen ble også høyere enn i 2015. En del av dette skyldes prisstigning, men det ble også prioritert å bruke ekstra midler på en mer avansert registreringsløsning for å unngå kaoset rundt forhåndspåmeldinger som oppsto i 2015.  Likevel er vurderingen i evalueringsrapporten at «erfaringene med gjennomføring av fysioterapikongressene i 2015 og 2018 er svært positive». 

Etterlyste realistiske budsjetter

Evalueringsrapporten og det nedslående underskuddet var til behandling i forbundsstyret 12. juni. Flere av styrerepresentantene etterlyste mer realistiske budsjetter, og var engstelige for at det samme skulle skje igjen.

Styrerepresentant Anders Aasheim sa at det nok ble tatt «litt for mye Møllers tran» etter kongressen i 2015.

– Men nå har NFF arrangert to kongresser og læretida er over. Vi vil gjerne ha flere kongresser, men det må betydelig mer realisme inn i budsjettene når det gjelder inntekter fra sponsorer og deltakere, sa Aasheim. 

– Veldig stas!

NFFs prosjektleder for Fysioterapikongressen 2018 – og 2015 – var Aslaug Skuladottir. Hun er seniorrådgiver i Fagseksjonen og har også hatt ansvaret for evalueringsrapporten. Hva var deltakerne mest fornøyd med?

– Mange syntes det var stort å få oppleve så mange fysioterapeuter samlet på et sted, på et så stort faglig arrangement. Det var tydeligvis veldig stas! Gjennomføringen av kongressen gikk veldig bra, og vi fikk gode tilbakemeldinger på det faglige innholdet. Folk var åpenbart fornøyd med å se at fysioterapeuter følger med i tida, sier prosjektlederen.

Hun mener også at NFF klarte å vise seg mer fram som organisasjon, for eksempel med å legge opp til debatt om gråsonefysioterapi, og med forbundsledelsen og faggruppene godt synlige gjennom hele kongressen.

– Nå fikk vi synliggjort at NFF er mer enn forbundslederen og sekretariatet, sier Skuladottir.

David Nicholls og «Is this really The End of Physiotherapy?» var blant de mest populære foredragene på denne kongressen. Workshops var også veldig populært.

– En slik kongress skal favne bredt, med deltakere fra mange ulike områder. Og da er det ikke mulig å tilfredsstille alle på en gang, sier Aslaug Skuladottir.

Powered by Labrador CMS