Mange klarer seg bedre etter et slag om de har gått turer og vært fysisk aktive før slaget rammet. Færre av disse får alvorlige følger, viser en studie.

Mildere slag for de som mosjonerer

De som går tur en halv time om dagen halverer risikoen for alvorlige skader om de får slag, viser en ny, svensk studie.

Publisert

– Det er bemerkelsesverdig at selv lett fysisk aktivitet kan henge så tydelig sammen med hvordan du klarer deg når du rammes av slag, sier Katharina Stibrant Sunnerhagen. Hun er professor i rehabiliteringsmedisin ved Sahlgrenska akademin på Göteborgs universitet i Sverige.

Sunnerhagen har gjort en studie på 925 pasienter som ble behandlet for slag på Sahlgrenska Universitetssykehus i Sverige mellom 2014 og 2016. Pasientene var i gjennomsnitt 73 år gamle da de fikk slag. De ble spurt om hvor fysisk aktive de hadde vært. Her fant forskerne at i gruppa med personer som hadde gått tur fire timer i uka, var andelen som hadde fått alvorlige skader bare halvparten så stor som i gruppa med fysisk inaktive, skriver forskning.se.

Lett og moderat aktivitet ga samme effekt

3 prosent av de aktive ble rammet av alvorlig slag, mens 6 prosent opplevde det samme blant de inaktive. Studien er publisert i tidsskriftet Neurology.

80 prosent av slagpasientene hadde fått en mildere form for slag. Her sa litt under halvparten at de hadde vært aktive. Lett fysisk aktivitet i fire timer per uke ga samme effekt som to timer moderat fysisk aktivitet i uka, som svømming.

Rapporterte selv om aktivitet

Sunnerhagen medgir at en svakhet ved studien, er at pasientene selv rapporterte hvor aktive de hadde vært. Noen kan ha slitt litt med hukommelsen etter slaget.

Powered by Labrador CMS