Vil gi anbefalinger om trening mot kreft

En arbeidsgruppe i USA mener det nå er forsket så mye på sammenhengen mellom trening og kreft, at de kan anslå hvor mye trening senker risikoen for kreft i for eksempel bryst og tykktarm.

Publisert

I flere studier mener forskerne å påvise at trening både kan forebygge og bremse flere kreftformer. En arbeidsgruppe under American College of Sports Medicine (ACSM) har nå jobbet fram anbefalinger for hva slags trening som beskytter best mot ulike kreftformer, skriver videnskab.dk.

Professor Kathryn H. Schmitz i arbeidsgruppa sa på en konferanse i Praha at anbefalingene kommer snart, og at de har skrevet en artikkel som holder på å bli fagfellevurdert til et tidsskrift.

– Jeg vil gjerne framheve kreft i bryst, tykktarm og prostata. Her ser det ut til at trening reduserer dødeligheten med 30 prosent eller mer etter en diagnose. Vi snakker ikke om bare 1–2 studier; og det kommer stadig mer evidens, sa Schmitz. Hun er professor i folkehelsevitenskap ved det amerikanske universitetet Penn State, og talte på konferansen ECSS i Praha, ifølge forskning.no.

Beskytter mot sju kreftformer

Schmitz har publisert over 200 vitenskapelige artikler om blant annet trening og kreft. Hun nevnte særlig sju kreftformer hun mener trening beskytter mot: bryst, tykktarm, spiserør, blære, nyre, mage og livmor.

Ifølge Kathryn H. Schmitz er føflekkreft et unntak fra regelen. Her rammes hyppigst folk som trener. En teori er at mosjonister er mer utendørs og derfor blir rammet av flere skadelige solstråler.

Arbeidsgruppa håper at de etter hvert kan komme med konkrete anbefalinger for mengden trening, at trening kan doseres som medisin. Om kort tid håper de også å komme med anbefalinger på trening som kan hjelpe mot følgene av kreftbehandling, for eksempel angst og trøtthet.

Skeptiske

Flere forskere stiller seg skeptiske til om man kan konkludere slik arbeidsgruppa gjør. Det kan være stor forskjell på å få folk til å trene i et vitenskapelig forsøk og få det til i virkeligheten. Mange av studiene baserer seg dessuten på at pasientene selv rapporterer inn hvor mye de har trent, og da kan mange ende med å overrapportere. Noen studier har få deltakere, innvender de. De fleste er dessuten gjort på brystkreftpasienter, og da er det ikke sikkert at det gjelder andre kreftformer. Noen kan også ha fått en placeboeffekt av treningen, hevder noen forskere.

Røyking og kosthold viktigere

En annen faktor spiller også inn. Det er at røyking, kosthold og overvekt er mye viktigere enn trening når man skal forebygge eller bremse kreft.

I en studie som ble publisert nylig, så man på om kreftoverlevere klarte å oppfylle anbefalingene om fysisk aktivitet for å redusere risikoen for tilbakefall. Her klarte bare hver tiende pasient det anbefalte nivået for kondisjons- og styrketrening. De som var overvektige slet mest, sammen med de som hadde fått en kombinasjon av flere behandlingsformer, som kirurgi, cellegift og strålebehandling, skriver fysioterapi.se.

Denne studien finnes på: Coletta et al. Clinical factors associated with adherence to aerobic and resistance physical activity guidelines among cancer prevention patients and survivors. Plos One, August 1, 2019 

Powered by Labrador CMS