Uklar sammenheng mellom fysisk aktivitet og overvekt

Sammenhengen mellom fysisk aktivitet og vektregulering er uklar og kompleks, både hos barn og voksne, ifølge en ny kunnskapsoppsummering.

Det er Folkehelseinstituttet (FHI) som har oppsummert kunnskapen om hvordan fysisk aktivitet påvirker helsa. Bestillingen kom fra myndighetene, som lager en ny handlingsplan for å få nordmenn til å bli mer fysisk aktive.

Det har vært skrevet og sagt mye om overvekt hos barn, og at de må bort fra spill og iPad og drive mer med aktivitet. Men FHI mener vi ikke kan si noe helt sikkert om sammenhengen mellom fysisk aktivitet og vektregulering hos barn og unge, og at temaet er komplekst.

Også for voksne sliter forskerne med å si noe sikkert om sammenhengen. I mars i fjor skrev Fysioterapeuten om den store debatten som overlege Rønnaug Ødegård startet da hun gikk ut og sa at trening ikke har effekt når personer med fedme skal gå ned i vekt – da er det matinntaket som teller.

Også Folkehelseinstituttet skriver i sin kunnskapsoppsummering at vekta påvirkes sterkt av hvor mye vi spiser og drikker, og at det trolig må mye trening til for få en effekt. «Samlet tyder senere års forskning og kunnskapsoppsummeringer på at et fysisk aktivitetsnivå 2-3 ganger høyere enn de generelle anbefalingene trolig er nødvendig for å ha betydningsfulle effekter i alle disse tre perspektivene», skriver de. De tre perspektivene er å unngå å gå opp i vekt, å gå ned i vekt og å klare å stabilisere vekta etter at man har gått ned i vekt.

Samtidig understreker FHI at personer med overvekt og fedme som er aktive, hanker inn en rekke andre gode gevinster for helsa.

Forebygger en rekke sykdommer

Instituttet skriver at å være fysisk aktiv kan forebygge diabetes type 2, hjerte- og karsykdom, flere former for kreft og metabolsk syndrom. Voksne får bedre fysisk funksjon og flere friske leveår, og det forebygger tidlig død.

FHI viser til en metaanalyse som konkluderte med at selv lett fysisk aktivitet, for eksempel en spasertur, gjør sitt for å redusere risikoen for å dø tidlig. Hvor fysisk aktiv du er totalt sett, ser også ut til å være viktigere enn hvor høy intensiteten er.

For barn og unge sier FHI at fysisk aktivitet er bra for blodtrykk, midjemål og kolesterol. Risikoen for å få hjerte- og karsykdom senere i livet blir lavere. Aktiviteter med høy intensitet som hopping, løping og styrketrening gjør godt for skjelettet til barn og unge, og er viktig for benmassen.

Viktig hos eldre

Hos eldre over 65 år er fysisk aktivitet veldig viktig for kondisjonen, muskelstyrken og balansen. Det hjelper også med å klare daglig aktivitet - som å reise seg opp fra en stol.

I tillegg faller de sjeldnere. I den største av metaanalysene, fra 2019, fant forskerne at trening reduserte fallraten hos eldre med 23 prosent, oppsummerer Folkehelseinstituttet.

Powered by Labrador CMS