Det enkle er det beste etter hofteoperasjon

- Vil du bli god til å gå etter en hofteoperasjon, bør du trene på å gå. Bruk av avanserte treningsapparater er ikke nødvendig for å oppnå en bedre gangfunksjon, ifølge doktorgradsstudie.

Publisert

I avhandlingen "Recovery of physical functioning after total hip arthroplasty" har fysioterapeut Kristi Elisabeth Heiberg og hennes medarbeidere undersøkt bedringsforløpet til en gruppe pasienter gjennom deres første år med innsatt totalprotese i hoften. Resultatene viste at etter operasjonen fikk pasientene mindre smerter og bedre fysisk funksjon, og de som trente på gangaktiviteter forbedret gangen ytterligere. Dette skriver UiO i en pressemelding.

Bedringen var i tråd med det de ønsket å oppnå; nemlig bedre evne til å kunne gå lengre og delta i fritidsaktiviteter. Pasientene ble likevel ikke så bra som de ønsket, og jo høyere alder, dårligere bevegelsesutslag og gangevne før operasjonen, desto dårligere ble evnen til å gå etterpå.

Pasientene ble rekruttert til studien fra Martina Hansens Hospital og Bærum sykehus. Målinger ble gjort før innsatt protese og ved 3, 5 og 12 måneder etter operasjonen. Det ble undersøkt (1) hva de ønsket å forbedre på ulike tidspunkt, (2) hvordan bedringsforløpet kom til uttrykk i spørreskjemaer og prestasjonsmål, samt om hvordan pasientenes fysiske funksjon var før operasjonen hadde betydning for hvordan de kunne gå etterpå, og (3) om det å delta i et gangtreningsprogram kunne forbedre fysisk funksjon.

Heiberg fant at både før og ett år etter operasjonen ønsket pasientene å kunne gå lengre og delta i fritidsaktiviteter. Spørreskjemaene viste en tidlig og stor bedring i fysisk funksjon, men det tok lengre tid før bedringen viste seg i prestasjonsmålene. De som deltok i et spesifikt gangtreningsprogram oppnådde en større endring i gangfunksjon enn kontrollgruppen, og forskjellen mellom gruppene vedvarte 7 måneder etter avsluttet trening. Det var ingen negative effekter av treningen.

Tid for disputas: Mandag 10. februar 2014, kl. 13.15.

Sted: Blått auditorium, Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20.

Bedømmelseskomité:
1. opponent: Professor Hans Lund, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet, Odense, Danmark.
2. opponent: Professor Liv Inger Strand, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen.
3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Johan K. Stanghelle, Klinikk for kirurgi og nevrofag, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Disputasleder: Professor Nina K. Vøllestad, Avdeling for helsefag, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo.

Hovedveileder: Professor Anne Marit Mengshoel, Avdeling for helsefag, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo.

Powered by Labrador CMS