De fleste ønsker ikke å vite

De aller fleste mennesker vil helst ikke ha kunnskap om hva som kan skje i livene deres i framtiden. Det gjelder både positive og negative forhold, som kunnskap om mulige sykdommer du er disponert for.

Publisert

Disse resultatene fremkommer i en spørreundersøkelse som er gjennomført i Tyskland og i Spania. Psykologene som står bak prosjektet ville finne ut av hva folk egentlig ønsker å vite om framtiden, gitt at man kan få informasjonen på en enkel måte. Studien er publisert i tidsskriftet Psychological Review.

Gentesting

- Dette spørsmålet blir stadig mer aktuelt. Billige og enkle gentester kan gi deg massevis av informasjon om mulige sykdommer du er disponert for, skriver forskning.no i en lengre artikkel om prosjektet.

Det viser seg at de aller fleste faktisk velger å forbli kunnskapsløse om det meste av det som forskerne spurte om. De samme spørsmålene ble stilt i Spania og Tyskland for å skaffe et bredere kunnskapsgrunnlag. Forskerne prøver også å utvikle en teori om hva som egentlig gjør at vi ikke vil vite om visse ting i framtiden.

Bare èn prosent

Rundt 2.000 personer deltok i undersøkelsen, fordelt likt mellom Spania og Tyskland. Mellom 85 og 90 prosent ville ikke vite noe om framtidige negative hendelser, mens opp mot 70 prosent heller ikke ville vite noe om positive hendelser.

Bare en prosent av de spurte ville konsekvent vite alt man kunne, hvis det var mulig. Den eneste hendelsen som folk faktisk  foretrakk å vite noe om, var kjønnet på barnet.

Referanser:
Gigerenzer mfl: Cassandra’s Regret: The Psychology of Not Wanting to Know. Psychological Review, februar 2017. DOI: 

Powered by Labrador CMS