Fysioterapeut Tord Moen.

Flere pasienter har ikke kommet tilbake etter koronastengingen

Så mange som 250.000 pasienter mistet rehabiliteringstilbudet over natten, da myndighetene stengte fysioterapiklinikkene. Mange av dem har aldri vendt tilbake.

Publisert Sist oppdatert

Kort om saken

  • Norsk Fysioterapeutforbund har beregnet at minst 250.000 pasienter mistet behandlingstilbudet sitt da fysioterapiklinikkene stengte i mars.
  • Helsemyndighetene har utarbeidet en bransjestandard for fysioterapeuter som inneholder krav til smittevern.
  • Enkelte fysioterapeuter opplever at de klarer å behandle færre pasienter som følge av smittevernet, andre at pasienter velger å utebli, trolig av frykt for smitte.
  • Helse-og omsorgsdepartementet henviser til videokonsultasjoner og bransjestandarden i håp om at flere pasienter skal få behandling.

Søndag 15. mars 2020 var høydramatisk for spesielt privatpraktiserende fysioterapeuter med og uten driftstilskudd.

Sent på kvelden kom meldingen om at klinikkene måtte stenge dørene med umiddelbar virkning. Fra den ene dagen til den andre mistet minst 250.000 pasienter behandlingstilbudet sitt, viser tall fra Norsk fysioterapeutforbund.

- Vi måtte stenge uten at myndighetene tok høyde for konsekvensene for pasienter som var i behandling. Pasienter med kroniske lidelser som er avhengig av fysioterapi ble stengt ute av helse-Norge på ubestemt tid. Jeg tenkte umiddelbart at dette blir hardt for en rekke av mine pasienter, og spesielt de som har det tøffest fra før. Det fikk jeg rett i. Flere av dem har heller aldri kommet tilbake.

Spesialist i idrettsfysioterapi og aktivitetsmedisin og manuellterapi, Tord Moen hadde nettopp åpnet dørene til en flunkende ny fysioterapiklinikk, Movon i Sandnes.

Over ham hang usikkerheten om de kunne klare seg økonomisk, da kompensasjonsplanene til regjeringen ikke tok høyde for de som hadde etablert nye bedrifter i samme måned som stengningsvedtaket kom.

Verst tynget likevel frykten for pasientene. Spesielt de som har kroniske lidelser og mentale utfordringer. De som trenger fysioterapi for å fungere fysisk og psykisk.

Fryktet for pasientene med rette

- Jeg visste umiddelbart at jeg måtte gjøre tiltak for å forhindre at mange av dem ble dårligere. Derfor startet jeg med videokonsultasjoner lenge før vi fikk takstene på plass. Jeg fulgte pasientene opp så langt det lot seg gjøre, sier Moen.

Alle nådde han ikke. En rekke pasienter ble stående utenfor. Et stort antall av dem har aldri kommet tilbake til behandling.

- Dette er pasienter som sliter med sammensatte problemer. De er redde for å gå ut og redde for å oppsøke fysioterapiklinikken i frykt for å bli smittet av korona. De velger heller å bli hjemme, og mange av dem har forblitt hjemme også etter at vi åpnet dørene igjen, sier Moen.

Les også Ventelistene og økonomiske utgifter øker etter korona

Savner helsemyndighetenes råd

Han mener myndighetene har skutt skivebom i kommunikasjonen med disse pasientene. Moen mener Høie og andre sentrale personer i Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet burde spilt på to hester og satt i gang massiv kampanje og tiltak rettet mot pasienter med livsstilsrelaterte utfordringer.

- Ved å stenge alle ute uten å ha tiltak for disse pasientene, blir som å lukke øynene og håpe på det beste. Pasienter med høyt blodtrykk, diabetes og overvekt er blant dem med høy risiko for et alvorlig forløp og død hvis de får covid-19. Det visste regjeringen, og det burde de tatt høyde for, sier Moen.

Frykt øker stresset

Han minner om at frykt for økonomi, helse og manglende sosial omgang er faktorer som øker stresset. Høyt blodtrykk og redusert insulinfølsomhet med vektøkning blir ofte konsekvensen. Dette var et problem før korona. Nå frykter han at situasjonen er forverret.

- Pasientene blir sjelden eller aldri bedre av å sitte hjemme. Tvert imot. Dørstokkmila er lang og vanskelig, og en enda større barriere nå. Når budskapet i stor grad dreier seg om frykt for smitte, fremfor en oppfordring om aktiv behandling, velger mange for ofte å bli hjemme. Jeg oppfordrer alle med livsstilsrelaterte sykdommer og overvekt til å kontakte fysioterapeuter, slik at de får behandling, sier Moen.

Dramatiske ringvirkninger

Forbundsleder Gerty Lund i NFF mener ringvirkningene av akuttstengte klinikker er dramatiske. Gjentatte ganger har hun formidlet bekymringen til helsemyndighetene og ved flere anledninger har hun forklart og fortalt hva hun mener må til.

- Det trengs ressurser for å ta igjen etterslepet. Hvis så ikke skjer, frykter jeg at et stort antall pasienter vil slite med uforholdsmessige mye smerter altfor lenge. Tilbakemeldinger jeg har fått, viser at ventelistene ved instituttene har økt sammenlignet med hva de var ved nyttår. Det er derfor på høy tid helsemyndighetene trår til, sier Lund.

Helseminister Bent Høie har ved flere anledninger sagt at han fryktet konsekvensene av blant annet stengte fysioterapiklinikker.

Les mer om hva helse- og omsorgsdepartementet mener her.

Powered by Labrador CMS