Mulig sammenheng mellom overvekt og håndartrose

Høy kroppsvekt i ung voksen alder kan ha betydning for senere utvikling av håndartrose viser ny forskning fra Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR).

Publisert

Artrose er den hyppigst forekommende leddsykdommen og rammer svært mange eldre. For å undersøke hvorvidt det var en sammenheng mellom overvekt og senere utvikling av håndartrose brukte forskere i en nylig publisert artikkel data fra 914 deltakere i Ullensaker-studien og Muskel- og skjelettplager i Ullensaker-studien (MUST). Studien sammenligner kroppsmasseindeks (BMI) registrert i 1990, 1994, 2004 og 2010 hos personer med klinisk diagnostisert håndartrose i 2010, med samme data i en gruppe som ikke har utviklet artrose.

Høy BMI=senere håndartrose?

Forskerne fant at høy BMI målt i 1990 og 1994 var relatert til senere håndartrose. De fant imidlertid ingen sammenheng mellom høy BMI ved senere registreringer i 2004 og 2010 og senere utvikling av håndartrose. I separate analyser for yngre og eldre fant de at sammenhengen kun gjaldt for de yngste deltakerne. Studien har ifølge NKRR visse metodologiske begrensninger, men støtter en hypotese om at kroppsvekt i tidlig voksen alder er av betydning for utvikling av håndartrose.

Krever omfattende studier

- For å bedre forstå hvordan økt fettmasse kan være relatert til artrose bør vekt, vektendring og utvikling av artrose i flere ledd studeres gjennom hele livsløp i store populasjoner, sier fysioterapeut og PhD stipendiat ved NKRR, Karin Magnusson, til diakonhjemmetsykehus.no.

Hun legger til at både mekanisk belastning på vektbærende ledd og sirkulerende stoffer frisatt av fettvev kan være av betydning. Kunnskap om hvor mye hver av disse faktorene bidrar er viktig når det kommer til forebygging og behandling av artrose.

-Ved å undersøke disse sammenhengene ved håndartrose gir oss en unik mulighet til å utelukke de rent mekaniske påvirkningene som overvekt kan ha på vektbærende ledd.

Kilde: Diakonhjemmetsykehus.no

Referanse:

Magnusson K, Østerås N, Haugen IK, Mowinckel P, Nordsletten L, Natvig B, Hagen KB, No strong relationship between body mass index and clinical hand osteoarthritis - results from a population-based case-control study, Scand J Rheumatol 2014. DOI: 10.3109/03009742.2014.90700

Powered by Labrador CMS