Seksjonssjef Bente F. Ludvigsen i Helfo kontroll. Foto: Privat

Tre fysioterapeuter er politianmeldt og seks mister retten til å drive på trygdens regning

Tre fysioterapeuter er anmeldt til politiet, seks har mistet retten til å drive for trygdens regning og tilsammen 10 måtte betale tilbake penger de ikke hadde krav på.

Publisert Sist oppdatert

Det er resultatet av en kontroll Helfo har gjort av 12 fysioterapeuter. Kontrollen startet våren 2018 og tok utgangspunkt i tall fra 2016.

10 av de 12 måtte betale tilbake urettmessige utbetalinger mellom 23.000 og 564.000 kroner. De hadde refusjonsutbetaling fra Helfo på mellom 752.584 og 1.325.065 kroner i 2016. En fysioterapeut har i snitt 513.423 kroner i refusjon fra Helfo.

- Det er synd at noen få velger å misbruke tilliten som ligger til grunn for systemet. Urettmessige innsendte refusjonskrav og krav som ikke kan dokumenteret kan blant annet gå utover pasientsikkerheten. Samtidig er det viktig å påpeke at de vi kontrollerte ikke er representative for bransjen. De er plukket ut fordi vi hadde grunn til å tro at noe ikke stemte, sier seksjonssjef Bente F. Ludvigsen i Helfo kontroll.

Hun håper også at rapporten viser at det reageres overfor de som velger å ikke forholde seg til regelverket. I tillegg håper hun at den store andelen fysioterapeuter som både gjør rett og ønsker å gjøre rett, er tilfredse med at det reageres.

Dette hadde de gjort

Fysioterapeutene som har fått reaksjoner, hadde sendt krav på behandlinger som ikke hadde funnet sted. Noen hadde oppgitt å ha pasientkontakt som hadde foregått med en annen fysioterapeut– for eksempel en student eller kollega – og pasientene hadde ikke fått individuell behandling, slik det fremgikk av kravet. 

Fysioterapeutene hadde også behandlet to pasienter samtidig og sendt individuelle behandlingstakst for begge. I tillegg hadde enkelte laget et system der flere fysioterapeuter uten driftsavtale utførte behandlingen, men at alle regninger ble sendt i navnet til den med driftstilskudd. 

Helfo fant også at enkelte hadde sendt krav for gruppebehandling mens de trente selv og uten å være tilstrekkelig tilstede for pasienten, mens andre hadde sendt krav mens de var på ferie.

Fint at det avdekkes

- Det er leit å se at fysioterapeuter utnytter systemet. Samtidig er det bra at Helfo avdekker det. Systemet er basert på tillit og når noen bryter den tilliten, bør det få konsekvenser, sier forbundsleder Gerty Lund i Norsk Fysioterapeutforbund.

Hun er samtidig glad for at Helfo presiserer at funnene ikke gir et bilde av hvordan fysioterapeuter generelt opptrer i forbindelse med refusjoner.

- Det er viktig å presisere at når 10 av 12 får så kraftige reaksjoner, er dette fordi Helfo har sett at det er grunnlag for å ettergå nettopp disse 12. Disse 12 er ikke representative for de flere tusen fysioterapeutene vi har, sier Lund.

Helfo har som hovedoppgave å sikre at offentlige midler brukes i henhold til regelverk og avtaler. 

Det er hver enkelt fysioterapeut som selv har ansvar for at kravene de sender er i tråd med regelverket. Også tidligere kontroller, har vist at enkelte fysioterapeuter utnytter det tillitsbaserte systemet, skriver Helfo i sin rapport.

Powered by Labrador CMS