Foreslår pakkeforløp for muskel- og skjelettlidelser

Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett å bevilge fem millioner kroner til etablering av fire nye pakkeforløp. Det gjelder muskel- og skjelettlidelser, smertebehandling, utmattelse og ADHD.

Publisert Sist oppdatert

- Regjeringen følger med dette opp regjeringspartienes seks punkter for bedre kvinnehelse. Vi foreslår derfor å innføre tre pakkeforløp for sykdommer der kvinner er overrepresentert, sier helseminister Bent Høie i en pressemelding, i forbindelse med at revidert nasjonalbudsjett ble lagt fram tirsdag formiddag.

Namsos-modellen

Det foreslåtte pakkeforløpet for ADHD vil ta utgangspunkt i den såkalte Namsos-modellen, som bygger på erfaringer fra Namsos BUP. Det innebærer at et profesjonelt ADHD-team gjennomfører en full utredning i løpet av en uke. Teamet består av klinikere med ulik fagbakgrunn, som alle bidrar inn i utredningen med sine unike blikk. Målet er å få raskere svar og eventuell behandling og større forutsigbarhet for barnet.

Samhandling og journal

I revidert nasjonalbudsjett er det også forslag om 20 millioner kroner til et forprosjekt for helhetlig samhandling og felles kommunal journal.
- Kommunene, KS og staten er enige om behovet for en felles digital journalløsning for kommunale helse- og omsorgstjenester. Vi starter nå arbeidet med et felles system som vil ta oss et stort skritt nærmere målet om "Én innbygger – én journal", sier helseminister Bent Høie.

Prosjektet omfatter ikke kommunene i Møre og Romsdal og Trøndelag. De er tilknyttet Helseplattformen, som er et felles journalprosjekt for hele helsetjenesten i Midt-Norge.

Kjøkken på sykehjemmet

Og som den nye eldre- og folkehelseministeren, Sylvi Listhaug har kunngjort: Hun ønsker å få kjøkkenet tilbake på flere sykehjem. Regjeringen foreslår derfor å sette av 12,5 millioner kroner som en tilsagnsramme til renovering, bygging eller etablering av kjøkken ved eksisterende sykehjem.

Regjeringen foreslår også å øke tilsagnsrammen i Husbanken for å få bygget flere heldøgns sykehjemsplasser.

Forslaget innebærer at den totale rammen for 2019 nå blir 4,18 milliarder kroner. Det tilsvarer bygging, rehabilitering og utskifting av omtrent 2400 plasser i 2019. Halvparten av bevilgningen er rettet inn mot netto tilvekst av heldøgns plasser i kommunen.

 Les mer om revidert nasjonalbudsjett 2019

Powered by Labrador CMS