NICE ønsker at fysioterapeuter snakker med barn og hjerte- og lungesyke om å være fysisk aktive når lufta er forurenset.

Bør gi råd om aktivitet når lufta er dårlig

NICE ber i nye retningslinjer fysioterapeuter og annet helsepersonell informere om luftforurensning når de jobber med pasienter som sliter med hjerte- og lungeproblemer.

Fysioterapeuter bør blant annet gi hjerte- og lungepasienter og barn og unge råd om hvordan luftforurensning påvirker fysisk aktivitet utendørs, heter det i den nye kvalitetsstandarden fra National Institute of Health and Care Excellence (NICE).

De ønsker at fysioterapeuter og annet helsepersonell tar opp temaet når de har pasientene inne til vanlige timer. NICE understreker at dårlig luftkvalitet kan påvirke de kroniske pasientene i form av astmaanfall, svekket lungefunksjon, og høyere risiko for død og sykehusinnleggelse.

Disse pasientene bør blant annet få råd om hvordan de daglig kan følge med på luftkvaliteten, og at de kan måtte unngå eller redusere aktiviteter med høyere intensitet i gater med mye forurensning. Kanskje må de bruke inhalatoren oftere, gjøre aktivitet innendørs eller huske å holde vinduer og dører lukket på dager hvor lufta er veldig forurenset.

I Norge drifter Miljødirektoratet en nettside hvor de hver dag oppdaterer informasjon om luftkvaliteten rundt om i landet basert på informasjon fra Meteorologisk institutt:

https://luftkvalitet.miljostatus.no/

Ifølge tilsvarende instans i Storbritannia, DERFA, kan pasientene få problemer når målingene viser moderat, høy eller veldig høy forurensning, skriver Chartered Society of Physiotherapy.

Powered by Labrador CMS