Skolebarn med smerter får lavere karakterer

Barn som sliter med plager i ryggen, hodet eller magen, går ut med lavere karakterer fra skolen enn andre barn, ifølge en svensk doktorgradsstudie.

Publisert Sist oppdatert

1500 skolebarn i Umeå i Sverige har vært med i to langtidsstudier i doktorgradsavhandlingen til Susanne Ragnarsson ved Umeå universitet. Hun har fulgt barna fra de begynte i 6. klasse til de gikk ut av ungdomsskolen etter 9. klasse.

Skoleelever som sliter med tilbakevendende smerter i ryggen, hodet eller magen, fikk i gjennomsnitt lavere skolekarakterer når de gikk ut av grunnskolen. Ifølge avhandlingen kunne plagene gå ut over konsentrasjonen, øke fraværet og påvirke skoleprestasjonen. Disse barna oppga også at de hadde lavere selvfølelse.

Viktig med tiltak tidlig

Fire av ti hadde slike tilbakevendende smerter minst én gang i uka, skriver forskning.se. Problematikken gjaldt både gutter og jenter.

– Resultatene understreker at det er viktig å sette inn tiltak tidlig mot tilbakevendende smerte for å forebygge negative konsekvenser for barnas framtid, sier Ragnarsson.

Støtte og hjelp

Hun kaller det et folkehelseproblem som bør med i planleggingen av innsats for barns helse, med særlig vekt på forebygging.

-Det kan også handle om støtte og hjelp for at barn med smerteproblemer skal kunne være på skolen og konsentrere seg om skolearbeidet, men det trengs mer forskning på området, sier Susanne Ragnarsson.

Powered by Labrador CMS