Metabolsk syndrom gir ikke økt risiko for protese

En teori om at metabolsk syndrom kan påvirke utviklingen av artrose, og dermed gi økt risiko for protese, blir avkreftet i en ny norsk studie.

Publisert

Metabolsk syndrom i seg selv ser ikke ut til å være en risikofaktor for å få kne- eller hofteprotese hos personer med slitasjegikt. Det er konklusjonen i en norsk prospektiv kohortstudie som ble lagt frem på ortopedenes høstmøte tidligere denne uken, skriver Dagens Medisin.

Høyt blodtrykk

Det har, ifølge avisen, vært en teori om at metabolsk syndrom kan påvirke utviklingen av artrose. I denne studien har norske forskere sett på om metabolsk syndrom, eller de enkelte komponentene, er risikofaktorer for senere hofte- eller kneprotese hos artrose-pasienter.

Førsteforfatter av den upubliserte studien er LIS-lege og forsker AIf Inge Hellevik. Han er lege i spesialisering i ortopedi ved Oslo universitetssykehus Ullevål og forsker ved NTNU.
- Hvis vi ekskluderer dem med kjent artrose i utgangspunktet og bare ser på dem som har utviklet artrose i løpet av oppfølgingstiden på median 17 år, finner vi at det bare er høyt blodtrykk hos menn som er forbundet med økt risiko for å få kneprotese, sier Hellevik til Dagens Medisin.

Definisjon

Metabolsk syndrom ble definert som tre eller flere av følgende tilstander: økt midjemål, høyt blodtrykk, høyt nivå av triglyserider, lavt nivå av HDL-kolesterol eller forhøyet blodsukker eller type 2-diabetes.

Dataene er hentet HUNT-undersøkelsen og fra Nasjonalt register for leddproteser og omfatter 1189 tilfeller av hofteproteser og 1147 kneproteser.

Powered by Labrador CMS