Hva kan fysioterapeuter bidra med for CFS/ME pasienter?

Fagkronikk i Fysioterapeuten 8/2017. 

Kjersti Uvaag, spesialfysioterapeut, CFS/ME-senteret og Nasjonal Kompetansetjeneste for CFS/ME. uxuvkj@ous-hf.no.

Elin Bolle Strand, ph.d, spesialist klinisk samfunnspsykologi, CFS/ME senteret og Nasjonal Kompetansetjeneste for CFS/ME.

Denne fagkronikken ble akseptert 18.august 2017. Fagkronikker vurderes av fagredaktør. Ingen interessekonflikter oppgitt. 

Kronisk utmattelsessyndrom (CFS), eller myalgisk encefalopati (ME) (CFS/ME), er betegnelser på en sykdom uten noen klar årsak, som det ikke finnes noen etablert medisinsk behandling for. De fleste fagfolk og behandlere er nå enige om at CFS/ME er sammensatt, og at både biologiske, fysiske og psykososiale faktorer på ulikt vis kan være involvert. 

Hva kan fysioterapeuter bidra med for denne pasientgruppen?

Les artikkelen i sin helhet i Fysioterapeuten eblad

Powered by Labrador CMS