WHO: Kroniske smerter anerkjennes som sykdom

I løpet av mai vil WHO anerkjenne kroniske smerter som en sykdom.

Publisert Sist oppdatert

Det internasjonale sykdomsklassifiseringssystemet ICD for anerkjente sykdommer oppdateres i mai av WHO. Her anerkjennes kroniske smerter, ikke bare som et symptom på sykdom, men som en diagnose i likhet med andre sykdommer.

ICD-10 er den siste klassifikasjonen i den rekken som ble formalisert i 1893 som The Bertillon Classification, eller Den internasjonale listen over dødsårsaker. Senere er tittelen endret for å gi tydeligere uttrykk for innhold og formål - og for å avspeile den stadige rammeutvidelsen for klassifikasjonen utover sykdommer og skader. Den innarbeidede forkortelsen ICD er beholdt (Kilde: Store medisinske leksikon). 

ICD-11

Den oppdaterte versjonen av ICD-10 fra 1992 vil hete ICD-11.

For pasienter og helsepersonell vil dette kunne bety mer presis diagnostisering og mer målrettet behandling. I Norge har Helsetilsynet hatt ansvaret for utarbeidelsen av en norsk utgave spesielt tilpasset norske forhold.

Kilde: WHO

Powered by Labrador CMS