Koffein gir resultater i ny studie

Koffein benyttes av mange idrettsutøvere for å heve prestasjonsevnen, etter at stoffet ble fjernet fra WADA sin dopingliste i 2012. 

Publisert

Selv med den omfattende vitenskapelige forskningen som foreligger rundt koffeinens effekt på prestasjonsevne, er ikke mekanismene fullt ut forstått i litteraturen. Dessuten foreligger det få resultater som studerer effekten stoffet har på prestasjonsevne for idrettsutøvere på et høyt sportslig nivå. Dette skriver NIH i en pressemelding.

Doktorgrad

For å forstå mer av hvordan koffeininntak påvirker fysiologiske og psykologiske egenskaper innen utholdenhetsidretter, startet Hans Kristian Stadheim ved NIH i 2014 på doktorgradsstudien «Caffeine and Endurance Performance in Athletes». Stadheim disputerte den 6.april.

Avhandlingen består av fem studier. Totalt deltok 65 mannlige utholdenhetstrente forsøkspersoner, og av disse deltok 12 personer i mer enn en studie. Alle forsøkspersonene var på såkalt sub-elite- eller elitenivå i sin utholdenhetsidrett, og hadde en O2max på mellom 67.2 til 90.5 (mL·kg-1·min-1).

Viste effekt

Studiene i avhandlingen ble gjennomført i en randomisert, dobbel-blindet, placebo-kontrollert crossover-design ved Norges Idrettshøyskole, seksjon for fysisk prestasjonsevne, mellom 2012 og 2016. I de ulike studiene undersøkte forskerne effekten av et koffeininntak på 3-6 mg·kg-1 på O2max, utnyttingsgrad avO2max, akkumulert oksygenunderskudd, arbeidsøkonomi (O2-cost), «pacing strategi» og opplevd anstrengelse i forhold til prestasjonsforbedringer ved ulike testtyper (tid til utmattelse eller en «time trial»), varighet (10-120 min), muskulatur benyttet (armer vs. bein) og om testen ble gjennomført ved havnivå eller i høyden.

Resultatene fra doktorgradsprosjektet viser at et koffeininntak på 3-6 mg·kg-1 ser ut til å være et effektivt middel for å heve utholdenhetsprestasjonen hos godt trente utholdenhetsutøvere. Forbedringen var større under tid til utmattelse (~8-20%), sammenlignet med når bestemte distanser/testløp (~1-5%) ble gjennomført (time trial). Forbedret prestasjon så ut til å være uavhengig av type prestasjonstest, varighet (10-120 min), muskulatur benyttet (armer vs. bein) eller om testen ble gjennomført ved havnivå eller i høyden.  

Resultatene viste også at koffein kan øke både aerob kapasitet (O2max) og anaerob kapasitet (akkumulert oksygenunderskudd), samt redusere opplevd anstrengelse. Koffein ser ikke ut til å virke inn på arbeidsøkonomi aller energibruk under aktivitet.

Kilde: Norges Idrettshøyskole

Powered by Labrador CMS