Idrettsungdom med helseplager kan få god hjelp av fysioterapeuter

43 prosent av alle 16-åringene som starter på toppidrettsgymnas har helseplager ukentlig, viser fersk studie. Gode fysioterapeuter kan være viktig for å bremse omfanget, mener forskeren.

- Fysioterapeuter kan være viktige for unge idrettsutøvere i overgangen fra ungdomsskole til videregående. Deres fagkunnskap og tilnærming til idrettsutøveren kan være til god hjlep for ungdommene for å mestre helseplager og totalbelastning, sier ph.d Christine Holm Moseid.

Hun er idrettslege og spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering ved Senter for idrettsskadeforskning og står bak studien om helseplager blant unge idrettsutøvere. Hun disputerte 7. mai.

Kort om resultatene

I studien har 1. klassinger ved toppidrettsgymnas og idrettslinjer rapportert om helseplager hver uke i seks måneder. Det er utøverne selv som har definert om de har vært syke eller skadet, og de har rapporter om alle typer vondter de opplever.

43 prosent av dem hadde hatt helseplager ukentlig, mens 25 prosent av dem hadde skader eller sykdom som var mer alvorlige og gikk utover prestasjonene og treningene.

Jentene var mer utsatt enn guttene og utøvere i lagidretter og tekniske idretter hadde flest skader, mens utøvere i utholdenhetsidretter var oftest syke.

-  Funnene er kanskje overraskende. Samtidig hadde vi en formening om at det kunne være slik, blant annet fordi overgangen fra ungdomsskolen til videregående er stor. Treningsmengden økes og totalbelastningen kan for mange bli voldsom, sier Moseid.

Fysioterapeutene må bistå

Hun mener funnene gir et godt grunnlag for skolene til å jobbe mer systematisk videre med skadeforebygging. Moseid erfarer også at skolene ønsker dette, at mange er godt på vei allerede og har stort fokus på at elevene skal holde seg friske og skadefrie.

- De fleste av skolene har tett kontakt med fysioterapeuter som hjelper dem. Jeg mener fysioterapeutene har en viktig rolle for at utøverne skal få – og ta i bruk - kunnskap om hvordan de tilpasser treningen både før de blir skadet og når de har fått en skade, sier Moseid.

Fysioterapeutene er gode til å dosere riktig mengde trening for utøvere som er skadet. Det gjelder blant annet tilpasning med tanke på hvor ofte og hva utøveren skal trene, hvor høy intensitet de skal holde og hvordan de best mulig kan ta hensyn til andre belastninger i hverdagen.

- Mange fysioterapeuter er flinke til å se helheten for en idrettsutøver, og kan lære utøveren hvordan han/hun selv skal kjenner etter og tar hensyn til seg selv i gitte situasjoner, sier Moseid. 

Hun mener fysioterapeuter også kan være gode sparringspartnere for unge utøvere og trenerne både i klubber og på skolene.

- Fysioterapeutene kan hjelpe til med å utdanne ungdommene til å ta smarte valg og trygge dem på at de skal lære og lytte til kroppen, sier Moseid.

Senter for idrettskadeforskning, driver også «Skadefri». Skadefri-teamet utdanner blant annet Skadefriambassasdører som holder kurs og klubbkvelder over hele landet for trenere og klubber. Temaene er skadeforebyggende og prestasjonsfremmende trening, vekst, utvikling og totalbelastning for ungdom.

Les mer på skadefri.no

Powered by Labrador CMS