Oppslagsverk for behandling av strekkskader

De danske fysioterapeutene og forskerne Kasper Krommes og Lasse Ishøi har nylig forfattet et oppslagsverk for fysioterapeuter som jobber med akutte idrettsskader.

Publisert Sist oppdatert

Oppslagsverket er blant annet initiert av Dansk selskab for sportsfysioterapi, og tar for seg de fire mest vanlige muskelskader: Strekkskader i lårets bakside, forside, adduktorer og legger.

Vanlig skade i ballidretter

Bakgrunnen for utarbeidelsen av dette oppslagsverket er at muskelskader, ifølge forfatterne, utgjør opp til 46% av alle skader i fotball, og 37% av alle spillere vil hver sesong gå glipp av trening eller kamp som følge av denne typen skade. Strekkskader anses videre som den mest vanlige muskelskaden i denne typen idrett, som involverer hyppige takt- og retningsskift. En strekkskade oppstår gjerne når muskelen utsettes for en kraft som overstiger vevets tåleevne og kapasitet.  

Oversiktlig

Oppslagsverket er bygget opp med kort bakgrunn med tabell i starten av hvert avsnitt, som et slags hurtig oppslagsverk. Tabellene tar for seg diagnostisering (muskeltester), behandlingsalternativer samt forslag til forebyggende tiltak. Forfatterne har vurdert evidensnivået for hvert enkelt tiltak.  

Deretter følger en mer omfattende beskrivelse av tiltakene. Et kort oppsummerende avsnitt avslutter hvert subtema, før neste muskelgruppe står for tur.

Oppslagsverket kan leses her.

Powered by Labrador CMS