Reduserte sykefraværet med 49 prosent

Én intensiv time fysisk aktivitet per uke på arbeidsplassen slår positivt inn på både produktivitet og helse. 

Publisert Sist oppdatert

Forsker Just Bendix Justesen ved Det helsevitenskapelige fakultet på det Syddanske Universitetet i Danmark fulgte rundt 400 frivillige kontoransatte over to år for å kartlegge effekten av fysisk aktivitet. Resultatet er lagt frem i en fersk studie.

194 personer ble ved loddtrekning inndelt i en treningsgruppe, mens 195 andre ble definert som en kontrollgruppe.

Deltakerne i treningsgruppen fikk tilbud om én time høyintensitetstrening i arbeidstiden per uke. I tillegg ble de oppfordret til å gjennomføre 30 minutter moderat aktivitet seks dager i uken på egenhånd. 

Begge gruppene gjennomgikk helsesjekk i for- og etterkant av testperioden. I tillegg fylte alle deltakerne ut spørreskjema i forbindelse med testene, hvor de blant annet vurderte sin egen arbeidsprestasjon, produktivitet og generelle helse.

Ble friskere

Resultatene viser et signifikant fall i korttidssykefraværet for treningsgruppen på 49 prosent, fremgår det av rapporten. 

I tillegg steg arbeidsevnen med fem prosent og produktiviteten økte med 5,5 prosent sammenlignet med personene i kontrollgruppen.

Studien har en del metodiske svakheter, men viser likevel lovende tendenser. 

Les mer i Dagens Næringsliv

Powered by Labrador CMS