Kjetil Nord-Varhaug vil ha klare retningslinjer når fysioterapeuter skal injisere. Foto: Privat

PFF etterlyser krav om kompetanse for ultralydveiledet injeksjoner

Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund har bedt Helsedirektoratet om klare retningslinjer for hva som kreves av fysioterapeuter som skal utføre ultralydveiledet injeksjoner. I november sendes flere på kurs i England for å øve på kadavre.

Publisert Sist oppdatert

PFF har fått tilsammen 3.2 millioner kroner av Fysiofondet for å arrangere og videreutvikle en utdanning i muskel- og skjelett ultralyddiagnostikk. Pengene er bevilget over en treårs-periode.

Les om hvorfor Fysiofondet ga penger her

Modul 10 og 11 er spesialiseringskurs rettet mot injeksjonsbehandling for fysioterapeuter som jobber med injeksjoner delegert av leger.

I november arrangeres modul 11, hvor fysioterapeuter som fra før har gjennomgått flere kurs, blant annet øver seg på kadavre (døde mennesker).

Nødvendig kunnskap for fysioterapeuter

- Jeg mener det er nødvendig at fysioterapeuter som jobber med MSK pasienter lærer seg å benytte ultralyddiagnostikk. Legene har ikke kapasitet til å behandle alle pasientene som trenger injeksjonsbehandling, og et samarbeid der denne oppgaven delegeres fra lege til fysioterapeut vil mange steder være hensiktsmessig og effektivt. Derfor må vi tilegne oss kunnskapen og benytte den med kvalitet, sier fysioterapeut Kjetil Nord-Varhaug ved Apexklinikken i Oslo.

Han har ansvaret for gjennomføringen av kursene i regi av PFF. I sin praksis bruker også Nord-Varhaug selv ultralyd og injiserer pasienter med blant annet kortison, når han mener det er nødvendig. Nord-Varhaug jobber tett sammen med leger ved Apexklinikken.

PFF har bygget opp kursprogram

- Takket være blant annet midler fra Fysiofondet, har vi bygget opp et kursprogram på i alt 11 moduler som sørger for at fysioterapeuter får grunnleggende og god opplæring i bruk av ultralyd og injiseringer. Det er helt nødvendig med omfattende trening og læring for at dette skal bli seriøst nok, sier Nord-Varhaug.

I dag er det ingen som vet hvor mange norske fysioterapeuter som bruker ultralyd samt setter injeksjoner. Det fordi det ikke kreves sertifisering eller godkjenning.

Det eneste Helsedirektoratet krever er at fysioterapeuten jobber sammen med lege, og det er legen som har ansvaret for at behandlingen skjer etter forskriftene.

Helsetilsynet har gitt to fysioterapeuter advarsler for det de betegner som ikke forsvarlig ultralydveiledet injiseringer.

Les artikkelen her

- Gjennom kursrekken vi har bygget opp, og som tar flere år og fullføre, sørger vi for at fysioterapeuter får den kunnskapen og erfaringen de trenger for å sette injeksjoner. De lærer blant annet gode teknikker, hvordan de skal vurdere om injeksjoner er nødvendig og naturligvis at de uansett må samarbeide tett med leger for å gjøre dette, sier Nord-Varhaug.

Nytt kurs i november

I november arrangeres modul 11 i kursrekken. Da kan aktuelle fysioterapeuter øve seg på kadavre. Kurset er åpent for alle fysioterapeuter som fra før har gjennomgått det de betegner som den formelle spesialistutdanningen for fysioterapeuter som ønsker å benytte ultralyd og injeksjoner i sin behandling.

- Dette er først og fremst et kurs hvor fysioterapeuter som vil vedlikeholde spesialistkunnskapen innen ultralydbasert injeksjoner, sier Kjetil Nord-Varhaug.

Han presiserer at ingen av kursene erstatter samarbeidet mellom lege og fysioterapeut, og at alle fysioterapeuter må ha tillatelse fra lege før de setter injeksjoner.

Powered by Labrador CMS