Når trening føles meningsløst

Isolasjon, økonomisk bekymring og kulturforskjeller kan forsterke og forlenge helseplager hos innvandrerkvinner, ifølge doktorgrad.

Publisert

Langtidssykemeldte kvinner fra lav- og mellominntektsland kan være en utfordrende gruppe å hjelpe tilbake i arbeidslivet.

Flere faktorer – både hjemme og på arbeidsplassen – kan bidra til å forsterke plager. Kvinner med fysiske smerter, kan ofte bli ekstra utsatt på grunn av isolasjon, bekymring og uro som plagene medfører. Dette skriver Sykepleien på sine nettsider.

– Det er viktig at helsepersonell fanger opp ensomheten og dessuten styrker kvinnenes kunnskap om egen kropp og betydningen av fysisk aktivitet, ifølge sykepleier og doktorgradsstipendiat ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Line Nortvedt.

Nylig presenterte hun noen av sine funn under en konferanse om aktiv aldring i regi av forskergruppen Aldring, helse og velferd ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Overrepresentert

Nortvedt forteller at innvandrere er overrepresentert når det gjelder visse helseplager, som overvekt, diabetes og muskel- og skjelettlidelser.

I sitt arbeid med doktorgradsavhandlingen, har Nortvedt foretatt feltstudier blant langtidssykmeldte innvandrerkvinner fra lav- og mellominntektsland.

Nortvedt fortalte at kvinnene i utgangspunktet gjerne har lave forventninger til hva et offentlig helsevesen kan bidra med. Når de møter helsepersonell uten kulturell kompetanse, kan det forsterke skepsisen.

Meningsløs turgåing

Enkelte kunne fortelle om et langt mer stillesittende liv etter at de kom til Norge. I sitt opprinnelige hjemland fikk de mosjon ved å gå ofte på besøk til familie og venner i nabolandsbyer og ta vare på hus og hjem. Her i Norge holdt de seg mer hjemme, både på grunn av mindre lokalt nettverk, og fordi kulde og glatte veier kunne være uvant. Større boliger i hjemlandet er ofte byttet ut med små og lettstelte leiligheter. Nortvedt merket også at mange manglet elementær kunnskap om de positive effektene av fysisk aktivitet.

–Turgåing virket uvant og meningsløst. Enkelte trodde også trening kunne være skadelig om de hadde opplevd støle og verkende muskler i etterkant. Det å oppsøke treningssentre der det også var menn, kunne også oppleves som ubehagelig.

I tillegg fortalte noen at de opplevde avvisning og diskriminering på egen arbeidsplass.

Nortvedt påpeker viktigheten av at kvinnenes utfordringer og ensomhet blir fanget opp av både fastleger og andre som er i kontakt med kvinnene.

Les mer: www.sykepleien.no

Powered by Labrador CMS