Fysioterapi best mot karpaltunnelsyndrom

I en spansk studie om behandling av karpaltunnelsyndrom (CTS) ga fysioterapi like gode resultater som kirurgi.

Publisert Sist oppdatert

Studien er publisert på nett i Journal of Pain: Manual Physical Therapy versus Surgery for Carpal Tunnel Syndrome: a Randomized Parallel-Group Trial.

Karpaltunnelsyndrom
Carpal Tunnel Syndrome (CTS)
På håndflatesiden av håndleddet er det en bred seneskjede som beskytter og har en støttefunksjon for senene i underarmen. Sammen med underarmsbenene danner denne seneplaten en tunnel som kalles karpaltunnelen (karpos = håndledd på gresk). Gjennom karpaltunnelen går det sener, blodårer og nerver. Den største nerven som går her, er nervus medianus. Karpaltunnelsyndrom er nervekompresjon av nervus medianus i håndleddet.

Kilder:
Norsk Helseinformatikk, www.nhi.no
Porta Medica, www.portamedicus.no

Fysioterapitiltakene som ble brukt i studien var manuelle teknikker og teknikker for desensitivisering av sentralnervesystemet. Utkommemål var smerte og funksjon.

Best på kort sikt

De spanske forskerne fant at kirurgi og fysioterapi var like effektivt etter 6 og 12 måneder, men at fysioterapi ga bedre resultater på kort sikt.

- Det ser derfor ut til at konservativ behandling bør være førstevalget ved mild til moderat CTS, og av og til også ved alvorlig CTS, før man vurderer kirurgi, skriver forfatterne.

De påpeker at dette også er i tråd med retningslinjene fra American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS).

111 deltakere

Forskerne sammenlignet pasientrapporter om smerte og funksjon fra 111 kvinner som enten fikk kirurgi eller fysioterapi. Måleredskapene var Numerical Pain Rating Scale (NPRS), Boston Carpal Tunnel Questionnaire (BCTQ) og Global Rating of Change Assessment. Rapportene ble analysert 1, 6 og 12 måneder etter kirurgi eller fysioterapi.

Trenger flere RCTer

Studien skiller seg ut fra tidligere forskning, som har vist at kirurgi gir størst forbedring av smerte og funksjon etter 6 og 12 måneder. Årsaken kan ifølge forfatterne være hvilken type fysioterapi som ble brukt på pasientene:

-Tiltak som omfatter manuelle teknikker kan være mer effektive enn terapeutiske intervensjoner rettet mot hånd/håndledd. Men det trengs flere randomiserte kontrollerte studier for å teste disse hypotesene.

Studien er også omtalt på nettsidene til APTA, det amerikanske fysioterapiforbundet.

Powered by Labrador CMS