Effektiv placebokirurgi

I 2016 ble det i Norge utført 1,5 millioner offentlig finansierte operasjoner. Tallet er høyere enn noen sinne, og svært høyt sett i forhold til den norske befolkningen. 

Publisert

Cecilie Schrøder, forsker og ortopedisk kirurg ved Lovisenberg Sykehus, har sammen med kollegaer og veileder Jens Ivar Brox siden 2008 inkludert pasienter med såkalt SLAP-lesjon i sin studie, dvs. en skade på leddleppen som skal holde skulderleddet på plass. Pasientene har blitt delt inn i tre grupper, der den ene gruppen fikk placebokirurgi, mens de to andre gruppene ble operert med to ulike operasjonsteknikker. Alle gruppene mottok etter operasjonen opptrening hos fysioterapeut, og videre tett oppfølging hos manuellterapeut.

Ingen vesensforskjell mellom gruppene

Totalt ble 118 pasienter operert. Og tallenes tale er klar, etter at studien ble publisert i mai i år: Åtti-fem prosent av pasientene var fornøyd med fremgangen. Det var ingen vesensforskjell mellom de pasientene som mottok placebokirurgi, kontra de som fikk kirurgi.

Forskerne sier at de gjerne skulle ha inkludert flere pasienter til studien, og at de i tillegg skulle hatt en gruppe som mottok kun fysioterapi.

-Vi kan ikke si om det er treningen eller forventningen som har bidratt til bedring hos den gruppen som fikk placebokirurgi, sier veileder Jens Ivar Brox til A-magasinet.

Holdningsendring

En rekke studier har vist at pasienter blir friske av denne typen skader uten kirurgi. Trening under fysioterapiveiledning har vist seg å være minst like effektivt som operasjon, og langt billigere. Etter hvert som antallet studier på spesielt artroseforandringer i knær har eskalert, og man her ser at trening gir minst like stor fremgang som operasjon, ser man i de ortopediske miljøene tegn til en holdningsendring, der færre pasienter tilbys operasjon.

Cecilie Schrøder tror de fleste kirurger tross alt har tro på at naturen ordner opp.

-Og det tror pasienten også, dersom vi tror på det, sier hun til A-magasinet.

-Det er mye god placebo i hvordan vi informerer våre pasienter, avslutter Schrøder. 

Powered by Labrador CMS