Kirurgi versus fysioterapi ved meniskskader

En nylig publisert studie i New England Journal of Medicine viser at standard fysioterapi kan gi like god effekt som kirurgi ved meniskskader og slitasjeforandringer.

Publisert Sist oppdatert

Det har lenge vært usikkert om artroskopisk partiell meniskektomi for symptomatiske pasienter med meniskskade og dertil artrose resulterer i bedre resultater enn tradisjonell fysioterapi. Dette ønsket en internasjonal forskergruppe å studere nærmere.

Forskerne gjennomførte en randomisert kontrollert multisenterstudie. 351 pasienter med symptomer (meniskskade med slitasjeforandringer) ble inkludert. Disse ble randomisert til enten kirurgi med postoperativ fysioterapi eller til standard fysioterapi i henhold til protokoll. Alle ble vurdert etter seks og 12 måneder. De som gjennomgikk standard fysioterapi kunne bli overført til kirurgi underveis dersom dette ble ansett som nødvendig. Pasientene ble vurdert etter the Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index (WOMAC) seks og 12 måneder etter randomisering. Alle pasientene i studien var over 45 år.

Ved seks måneders oppfølging hadde 51 av de som ble tildelt fysioterapi alene (30%) gjennomgått kirurgi, mens ni pasienter som var tildelt kirurgi (6%) ikke ble operert. Intention-to-treat analyser viste en gjennomsnittlig forbedring i WOMAC etter 6 måneder på 20,9 poeng i den kirurgiske gruppen og 18,5 poeng gruppen som mottok standard fysioterapi. Resultatene etter 12 måneder var lik de etter 6 måneder.

Forfatterne konkluderte med at det ikke var signifikante gruppeforskjeller ved noen av måletidspunktene. Verdt å merke seg var likevel at 30 prosent av de som ble tildelt standard fysioterapi, senere måtte gjennomgå en operasjon. 

Kilde:

Jeffrey N. Katz et al. Surgery versus Physical Therapy for a Meniscal Tear and Osteoarthritis. New England Journal of Medicine, March 19, 2013DOI: 10.1056/NEJMoa1301408

Powered by Labrador CMS