Færre kneoperasjoner – men…

Andelen unødige kneoperasjoner er redusert, spesielt i Helse Sør-Øst. Samtidig opererer de private sykehusene med offentlig avtale flere knær enn før.

Publisert Sist oppdatert

Omfanget av artroskopiske kneoperasjoner som det offentlige betaler for, gikk ned med 33 prosent i perioden mellom 2012 og 2016. Dette melder Dagens Medisin.

En studie som er publisert i BMJ Open, har tatt for seg tallene på offentlig finansierte artroskopiske kneoperasjoner i Norge i perioden. 

Studien har sammenlignet artroskopiske kneoperasjoner i Helse Sør-Øst med de tre øvrige helseforetakene, både i offentlige sykehus og private sykehus med offentlig avtale.

Helse Sør-Øst best

Sykehusene i Helse Sør-Øst utførte hele 48 prosent færre artroskopiske kneoperasjoner i perioden, sammenlignet med en median på 13 prosent i sykehusene i de andre tre helseregionene. Nedgangen i de private sykehusene med avtale i Helse Sør-Øst var på 30 prosent.

I de tre øvrige regionene hadde de private sykehusene med avtale en økning på hele 63 prosent. Totalt sett hadde private en økning på 12 prosent.

Krav om fysioterapi

I 2015 innførte Helse Sør-Øst nye retningslinjer for avtalene med både offentlige og private tilbydere: Det er nå et krav om at andelen av opererte over 50 år ikke overstiger 20 prosent. Det stilles også krav til at tre måneders fysioterapi skal forsøkes før kirurgi.

Fylkesvise variasjoner

Forskerne fant store fylkesvise variasjoner, i tillegg til at i fylker der det opereres mange i det offentlige, opereres tilsvarende mange i det private. 

– Man skulle tro at det private skulle supplere det offentlige på grunn av dårlig kapasitet. Mye av argumentet for å ha privat supplement, var at det skulle avlaste det offentlige. Men tallene viser at mer artroskopi i det offentlige bare øker forbruket privat. Kanskje er en av årsakene at ortopedene jobber i det private på kvelden og bringer med seg holdningen til artroskopi til det private. Og noe skyldes lokale behandlingskulturer i et fylke, sier artikkelens førsteforfatter Robin Holtedahl til Dagens Medisin.

Les mer i Dagens Medisin

Les artikkelen i fulltekst her

Powered by Labrador CMS